Familiezaken achter gesloten deuren


De behandeling van alle aangelegenheden die tot de persoonlijke levenssfeer horen of die betrekking hebben op kinderen vindt tot nu toe nog plaats in openbare zitting. Zo kan iedereen die dat wil de vuile was die naar buiten komt aanhoren. Maar daar komt binnenkort een einde aan. De commissie Justitie keurde het wetsvoorstel goed van Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu om alle gerechtelijke procedures die slaan op familiezaken voortaan achter gesloten deuren te behandelen.

Het gaat niet alleen over echtscheidingen, maar ook over adoptie, onbekwaamheidsverklaringen, procedures betreffende het ouderlijk gezag en de persoonlijke betrekkingen met een grootouder. Het voorstel wordt volgende week plenair gestemd.

Sabien Lahaye-Battheu hoopt dat er nu ook werk wordt gemaakt van het voorstel om minderjarigen vanaf 12 jaar altijd te horen als er beslissingen door de rechter worden genomen die over hen gaan.

Bron: De Standaard, 25 februari 2010, Inge Ghijs