Schatkist rijft vaker erfenissen zonder erfgenamen binnen


De nalatenschap van personen zonder erfgenamen gaat automatisch naar de staat. In 2006 legde de staat nog maar de hand op 90 erfloze nalatenschappen. In 2008 was dat opgelopen tot 104. Parallel aan die stijging steeg ook de netto-opbrengst, van iets meer dan 5 miljoen euro tot 5,8 miljoen euro.

Gemiddeld levert zo'n erfloze nalatenschap 56.200 euro op. Dat kan van jaar tot jaar schommelen: iets minder erfenissen leverden in 2007 zelfs 6,2 miljoen op, of gemiddeld 66.000 euro.

Bron: Het Nieuwsblad, 31 maart 2010.

 

Schatkist 'erft' meer erfenissen

De schatkist haalt vaker nalatenschappen binnen zonder erfgenamen, goed voor zowat 6 miljoen euro per jaar. Dat leert een antwoord van vicepremier Didier Reynders (MR) op een vraag van kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD)

De nalatenschap van personen zonder erfgenamen gaat automatisch naar de staat. Vadertje Staat is wel zo slim die erfenis niet op te eisen als het duidelijk wordt dat de schatkist er geen netto financieel voordeel zal uithalen. In 2006 legde de staat nog maar de hand op 90 erfloze nalatenschappen. In 2008 was dat opgelopen tot 104 stuks. Parallel aan die stijging steeg ook de netto-opbrengst, van iets meer dan 5 miljoen euro, tot 5,8 miljoen euro. In die cijfers zitten ook bij testament geregelde giften en legaten.

Gemiddeld levert zo'n erfloze nalatenschap 56.200 euro op. Dat kan van jaar tot jaar schommelen: iets minder erfenissen leverden in 2007 zelfs 6,2 miljoen op, of gemiddeld 66.000 euro.

Bedragen die in het niet verzinken tegenover het begrotingstekort, maar toch niet te versmaden zijn.

Bron: De Standaard, 31 maart 2010.