Rechtbank Brugge: minister betwist personeelstekort en stelt proefproject elektronische postbus voor


Volgens de balie was de maatregel zonder enig overleg genomen en was ze onwettig. Ze zou ook de werkdruk verhogen, omdat de advocaten de burgerlijke griffie zouden platlopen om vonnissen in te kijken. Bovendien zouden ze helemaal niet zeker zijn dat de vonnissen klaar zouden liggen, want die dossiers leggen immers een hele weg af; ze kunnen bijvoorbeeld nog bij de rechter liggen of opgestuurd worden naar de registratie. "En wat met advocaten die van Antwerpen of Brussel moeten komen?", vroegen ze zich af. "Zij zouden hun kilometers moeten doorrekenen aan de cliënt, die uiteindelijk de dupe zal zijn."

Na protest vanuit de balie werd de maatregel enkele dagen later ingetrokken door de rechtbank, die wel andere maatregelen overweegt. Misschien zal niet langer meer geantwoord worden op vragen van advocaten of partijen om een pleitdatum te bepalen. Sabien ondervroeg minister van Justitie Stefaan De Clerck deze week over deze kwestie in de Kamercommissie Justitie.

Proefproject van elektronische postbus op de Brugse rechtbank?

Minister De Clerck wil dat elke rechtbank tegen het einde van het jaar een elektronische postbus heeft, een adres waarnaar de advocaten kunnen mailen en van waaruit elektronische verzendingen vanuit de griffies moeten kunnen gebeuren. "Dat zou tot een belangrijke werklastvermindering kunnen leiden. De minister stelde voor na te vragen of de testperiode de komende maanden in Brugge zou kunnen worden georganiseerd", zegt Sabien.

Personeelstekort minder groot dan voorgesteld?

Volgens de voorzitter van de Brugse rechtbank zijn er bij het lager administratief personeel 15 openstaande vacatures, die maar niet ingevuld geraken, en is het personeelskader slechts voor 46% ingevuld. Het duurt volgens hem te lang om vacante plaatsen in te vullen. Bovendien zijn heel wat personeelsleden langdurig ziek zonder dat een vervanging mogelijk is.

De minister bevestigde het aantal vacatures, maar trekt in twijfel of het personeelskader slechts voor de helft is ingevuld. Hij verwijst daarvoor naar de contractuele administratieve krachten: "Er zijn volgens de minister momenteel 20 contractuele medewerkers in dienst. Binnenkort komen er nog 3 bij. Dan zal de griffie 87,7 voltijdse personeelsleden tellen op een kader van 90. Dit komt neer op een bezettingsgraad van 97,4 %. Het zou dan ook onverantwoord zijn nieuwe maatregelen te overwegen, bijvoorbeeld niet langer antwoorden op vragen van advocaten of partijen om een pleitdatum te bepalen", besluit Sabien.