Onderzoek naar rol van justitie moet nu gebeuren


'Het rapport van het Comité P over het onderzoek naar de verdwijning en de dood van Annick Van Uytsel is een uitnodiging om ook de leiding van het onderzoek onder de loep te nemen', zegt Renaat Landuyt, Kamerlid voor SP.A. Hij heeft het dan over de Leuvense onderzoeksrechter en de procureur.

In het verslag van Comité P staat: 'Dit gevoel van een schrijnend gebrek aan samenwerking zou gedeeld geweest zijn door de onderzoeksrechter... maar blijkbaar gebeurde er op het ogenblik dat de problemen zich manifesteerden bitter weinig ter remediëring.'

Dat onderzoek moet volgens Landuyt door de Hoge Raad voor de Justitie gebeuren. Ook Open VLD vindt dat. 'Ik zie niet in waarom we moeten wachten tot na het assisenproces van Ronald Janssen zoals minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) zegt', zeggen Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en Landuyt. 'Maar ik denk dat dit dossier zal bewijzen dat de Hoge Raad mislukt is in zijn rol als extern controle-orgaan', aldus Landuyt.

De opdracht voor zo'n onderzoek kan gegeven worden door de minister van Justitie of door de parlementsvoorzitter. De Hoge Raad kan het onderzoek ook ambtshalve doen. 'We hebben andere prioriteiten', zegt voorzitter Jean-Luc Cottyn. 'Maar als de minister het ons vraagt, zullen we het natuurlijk wel doen.'

Volgens De Clerck is het wettelijk echter onmogelijk. 'De Hoge Raad mag geen onderzoek doen zolang het gerechtelijk onderzoek nog loopt, in tegenstelling tot het Comité P', aldus Lieselot Bleyenberg, woordvoerster van minister De Clerck.

Onderzoeksrechter afschaffen

Voor criminoloog Brice De Ruyver zijn onderzoeksrechters niet meer van deze tijd. 'Het is voor onderzoeksrechters onhaalbaar om zicht te houden op zo'n ingewikkeld dossier want zo'n man heeft honderden dossiers', zei De Ruyver in De Ochtend op Radio 1.

'Dat argument houdt geen steek', reageert Karel Van Cauwenberghe, voorzitter van de onderzoeksrechters. 'Een Antwerpse onderzoeksrechter heeft jaarlijks gemiddeld 220 tot 230 nieuwe dossiers en dat kan ik zonder problemen behappen. En in Leuven gaat het om zo'n 130 tot 150 nieuwe dossiers.'

'De functie van onderzoeksrechter is hier niet het probleem. Het is een kwestie geweest van manke communicatie en politiediensten die steeds onafhankelijker van de magistraat gaan werken. Je kunt als onderzoeksrechter nog zo gedreven zijn, als je door je politiedienst voor schut wordt gezet omdat ze informatie achterhoudt, dan kan het niet anders dan fout aflopen.'

Bron: De Standaard, 22 februari 2011, Inge Ghijs