Aantal wettelijk samenwonenden verdubbeld op drie jaar tijd


De wet, die de wettelijke samenwoning invoerde en aan de verschillende vormen van samenwoning een officieel karakter gaf, ging van kracht op 1 januari 2000. Het rijksregister registreert niet de samenlevingscontracten, maar wel het aantal personen dat daarbij betrokken is.

"De populariteit van de wettelijke samenwoning kan worden toegeschreven aan de voordelen ervan. Er zijn immers minder rechten en plichten aan gekoppeld dan bij het huwelijk, maar tegelijkertijd zijn de partners juridisch beschermd, bijvoorbeeld inzake het vermogen en het erfrecht", zegt Sabien. In dezelfde periode daalde het aantal personen die in het huwelijksbootje stapten, licht van 89.626 tot 86.606.

Beëindiging wettelijke samenwoning ook verdubbeld in drie jaar tijd

Tussen 2006 en 2009 verdubbelde ook het aantal personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben beëindigd: van 9.449 in 2006, 12.040 in 2007, 16.370 in 2008 tot 20.308 in 2009. Het aantal personen die het huwelijk lieten ontbinden, steeg in die periode maar met ruim 10%: van 58.378 in 2006 tot 65.212 in 2009.

"Een groot aantal samenlevingscontracten wordt echter niet officieel maar wel de facto ontbonden: koppels gaan uit elkaar zonder het contract te verbreken. Het gebeurt immers steeds vaker dat de dienst bevolking van de gemeente vaststelt dat de persoon met een samenlevingscontract al in een nieuwe relatie zit. De reden hiervoor is dat veel koppels na hun breuk niet meer in staat zijn om samen naar het gemeentehuis te gaan om te verklaren dat de wettelijke samenwoning beëindigd is. Het is dan wel mogelijk voor één van beiden om dit te doen, maar de eenzijdige beëindiging moet dan door een deurwaarder betekend worden. Dit kost echter algauw ongeveer 150 euro en dit blijkt een struikelsteen te zijn. Het niet melden van de beëindiging kan echter belangrijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij overlijden", zegt Sabien.

Sabien diende een wetsvoorstel in, zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand in geval van eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning de beëindiging niet meer moet betekenen aan de andere partij, maar er alleen kennis van moet geven bij aangetekende brief. Het wetsvoorstel wordt morgen in overweging genomen door de Kamer.