Elke dag 46 Belgen betrapt op openbare dronkenschap


"De verdeling van dronken mensen over de drie gewesten volgt de spreiding van het aantal inwoners. In het Vlaams Gewest waren er in 2008 10.322 vaststellingen van openbare dronkenschap, in het Waals Gewest 4.491 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.993. Voor 2009 respectievelijk de eerste helft van 2010 zijn de cijfers gelijklopend: 10.452 resp. 5.258, 4.423 resp. 1.949 en 1.885 resp. 866. De Vlamingen nemen dus ruim 60% van de openbare dronkenschappen voor hun rekening, de Walen ruim een kwart en de Brusselaars ruim 10%", zegt Sabien.