Geen omvorming van militaire infrastructuur tot gevangenissen


"De plannen werden in oktober 2009 groots aangekondigd door zowel de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, als de minister van Defensie, Pieter De Crem. Na een eerste screening door Justitie van de lijst met de verschillende militaire kwartieren, die Defensie van de hand wilde doen, bleken er eigenlijk maar twee militaire sites in aanmerking te komen om hetzij legerkwartieren te verbouwen tot gevangenissen, hetzij op oude terreinen nieuwe gevangenissen te bouwen. Het ging om een site te Namen, het kwartier Belgrade, en om een site te Ghlin, het kwartier Cabuy. Nu ook die sites werden onderzocht en als ongeschikt werden bevonden, blijken de groots aangekondigde plannen van bijna twee jaren geleden een luchtbel te zijn", besluit Sabien.