Twaalf oudermoorden in 8 jaar


Van de vijf categorieën die het strafwetboek onderscheidt, bleek doodslag het meest voor te komen met 1.161 veroordelingen, vóór moord (426), oudermoord (12), kindermoord (3) en vergiftiging (13). Terwijl het aantal veroordelingen in 2000 148 bedroeg, was dat in 2008 opgelopen tot 180. 'Recordjaar' was 2005 met 213 veroordelingen.

Bron: Het Laatste Nieuws, 21 mei 2011.