Compensaties voor afschaffing grensarbeidersstatuut op komst


Vanaf 1 januari 2012 vervalt de fiscaal gunstige regeling van nieuwe Franse grensarbeiders die naar België komen werken. "Diegenen die op 31 december 2011 het statuut van grensarbeider hebben, kunnen nog wel genieten van een overgangsperiode van 22 jaar. Vooral in regio's waar men geconfronteerd wordt met krapte op de arbeidsmarkt, zoals Zuid-West-Vlaanderen, heerst de angst bij de werkgevers dat heel wat van hun vacatures niet meer ingevuld zullen raken. Verschillende kanalen zullen tegelijk moeten worden aangewend om deze problematiek te verhelpen", zegt Sabien.

"Passende dienstbetrekking"

Sabien vroeg de minister om bijzondere aandacht te besteden aan de gevolgen op de arbeidsmarkt: "Bijvoorbeeld de criteria voor het begrip "passende dienstbetrekking", die onder meer slaan op de beroepskwalificatie en de lichamelijke geschiktheid van de werkloze en op de verloning, de arbeidstijd en de afwezigheid van huis, leveren moeilijkheden op om vacatures in te vullen. Als een werkzoekende een aanbieding weigert, is het aan de VDAB om die weigering door te spelen aan de RVA, die op basis van de huidige criteria beslist of de betrekking al dan niet "passend" was", zegt Sabien.

"De gewestelijke diensten maken slechts een gering aantal werkweigeringen over aan de RVA. In 2010 leidde dit tot 1.348 verwittigingen of beslissingen tot uitsluiting wegens een weigering van een dienstbetrekking of beroepsopleiding: 314 in Vlaanderen, 995 in Wallonië en 39 in Brussel. Dat Milquet zich voorstander toont van een verruiming van het begrip "passende dienstbetrekking" is een opzienbarende uitspraak; dat is ook aangewezen, gezien het begrip al 20 jaar niet meer werd geactualiseerd. Maar waarom kreeg ze daarover nog geen vraag van haar Vlaamse collega Muyters. De administrateur-generaal van de VDAB heeft zich immers al enkele keren voorstander getoond van de actualisering van de criteria", vraagt Sabien zich tot slot af.