Maatregelen grensarbeid vertraagd


 "In juni kondigde Milquet een initiatief aan, specifiek voor de regio Zuid-West-Vlaanderen en de aangrenzende provincie Henegouwen, om de gevolgen van de wijziging van de wetgeving over grensarbeid op te vangen. Vier maanden later moet ik vaststellen dat deze dringende maatregel nog steeds in een voorbereidende fase zit. Vanaf 1 januari 2012 vervalt de fiscaal gunstige regeling van nieuwe Franse grensarbeiders, die naar België komen werken. Diegenen die op 31 december 2011 het statuut van grensarbeider hebben, kunnen nog wel genieten van een overgangsperiode van 22 jaar. Vooral in regio's waar men geconfronteerd wordt met krapte op de arbeidsmarkt, zoals Zuid-West-Vlaanderen, heerst de angst bij de werkgevers dat heel wat van hun vacatures niet meer ingevuld zullen raken. Gezien de nieuwe regeling over grensarbeid binnen twee maanden van kracht wordt, roep ik nogmaals op tot een snelle uitwerking van het aangekondigde initiatief om Waalse werklozen uit Henegouwen naar hier te halen, en aldus de interregionale mobiliteit te bevorderen", zegt Lahaye-Battheu.

Bron: Het Laatste Nieuws, 22 oktober 2011.