'Zieke' illegalen krijgen minder makkelijk steun


Waarover gaat het?

Illegalen die levensbedreigend ziek zijn en in hun herkomstland niet kunnen worden behandeld, kunnen in België een verblijfsvergunning aanvragen om medische redenen. Maar de misbruiken nemen toe en daarom wordt regularisatie om medische redenen flink moeilijker.

Het Antwerpse kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) zet de problemen op een rij: "Sinds begin dit jaar vroegen al 7959 illegalen medische regularisatie aan. Dat zijn er zelfs meer dan de illegalen die een gewone regularisatie om humanitaire redenen aanvroegen (7046). Dat is nog nooit gebeurd! Momenteel zijn er liefst 11.000 verzoeken voor medische regularisatie in behandeling, maar in de eerste vijf maanden werd slechts 5% van de aanvragen ingewilligd. Vorig jaar was dat percentage nog 43,6%. Dat op zich bewijst al het misbruik".

Waarom zoveel aanvragers?

Lanjri: "Bij een verblijfsvergunning om medische redenen heb je een procedure in twee fasen: eerst moet het verzoek ontvankelijk worden verklaard en daarna pas wordt het ten gronde onderzocht. Eens ontvankelijk heeft de illegaal recht op OCMW-steun. Bij een gewone regularisatie heb je maar één fase: je moet op OCMW-steun wachten tot je definitief geregulariseerd bent. Veel langer dus."

Bovendien swingen de kosten van de medische regularisatie de pan uit. In 2003 bedroegen ze nog maar 17,6 miljoen euro, in 2009 al 39,8 miljoen euro, zo rekende Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) uit. En in datzelfde jaar ontdekte de Dienst Vreemdelingenzaken dat liefst één op de acht aanvragen voor medische regularisatie frauduleus was. Er was dus wel echt een probleem.

Bron: Gazet van Antwerpen, 24 november 2011.