Schuldloze scheiding wordt soepeler


Dat deelt initiatiefneemster van de wet Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) mee.

In 2010 hebben de rechtbanken van eerste aanleg 28.701 echtscheidingen uitgesproken. Bijna 15.000 koppels gingen met onderlinge toestemming uit elkaar. De rest koos voor een EOO. "Beide echtgenoten moeten nu nog één of twee keer voor de rechtbank verschijnen om de 'duurzame ontwrichting van hun huwelijk' te bewijzen. Die verplichting wordt afgeschaft, behalve voor zaken die over de kinderen gaan", zegt Lahaye-Battheu. "De rechter kan nog wel altijd zelf bevelen dat de scheidende partijen voor hem verschijnen."

CD&V heeft zich bij de goedkeuring van deze wet onthouden omdat een "echtscheiding nog altijd even lang duurt als vroeger, terwijl na zo'n EOO alimentatie, bezoekrecht, enz. nog moeten geregeld worden. "In feite is de EOO dus mislukt", klinkt het daar. CD&V, VB en MR menen ook dat de islamitische verstoting nu in België mogelijk wordt.

Bron: Het Belang van Limburg, 1 december 2011.

 

Soepelere regeling voor echtscheiding

Vanaf vandaag wordt de schuldloze echtscheiding versoepeld. Bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) moeten de partners niet meer persoonlijk voor de rechter verschijnen, aldus Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), de initiatiefneemster van de wet. In 2010 spraken de rechtbanken van eerste aanleg 28.701 echtscheidingen uit. Bijna 15.000 koppels gingen met onderlinge toestemming uit elkaar. De rest koos voor een EOO. Beide echtgenoten moeten nu nog één of twee keer voor het hof verschijnen om de 'duurzame ontwrichting van hun huwelijk' te bewijzen. Dat wordt afgeschaft, behalve voor zaken die over de kinderen gaan.

Bron: Gazet van Antwerpen, 1 december 2011.