350 personen gedagvaard voor 'spookoproepen' naar noodnummer


In 2008 liepen bij de hulpcentra in ons land 2,24 miljoen noodoproepen binnen en in 2009 2,25 miljoen. In 1 geval op 4 gaar het om "een spookoproep" die per ongeluk, zonder reden of als grap werden gevormd.

Van de 2.596 vervolgingen om die reden was op 10 januari 2011 71 procent geseponeerd. In iets meer dan de helft van de gevallen gebeurde dit omwille van opportuniteitsmotieven (andere prioriteiten, wanhouding strafvordering versus maatschappelijke verstoring) en in 4 gevallen op 10 omwille van een technisch motief (geen misdrijf, onvoldoende bewijs).