Open Vld wil dat stad leegstaand Sint-Michielscomplex te koop aanbiedt


De huidige bestemming van de site is een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en wonen. Voor de renovatie en herbestemming wil het schepencollege een wedstrijd uitschrijven om zo op zoek te gaan naar ontwerpers, die een gepaste, alternatieve invulling willen zoeken voor het Sint-Michielscomplex en haar omgeving. De oppositiepartij Open Vld ziet het liever anders. Tijdens de gemeenteraad hield fractieleider Sabien Lahaye-Battheu een pleidooi om het Sint-Michielscomplex te koop aan te bieden. "Dat zou de minst dure oplossing zijn", liet ze horen.

Wedstrijd

"Lukt een verkoop niet, dan kan nog altijd een wedstrijd worden uitgeschreven. Er zijn twaalf maanden voorzien voor onderhandelingen met de beste kandidaat van de wedstrijd. De keuze zal heel wat inzet vragen van de stadsdiensten." "Het lijkt ons verre van een evidentie om het Sint-Michielscomplex openbaar te koop te stellen", reageert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Het gaat om een beschermd monument. We deden de hoogstnodige werken voor de stabiliteit, een wettelijke verplichting. We gaan op zoek naar een projectontwikkelaar die daarin meer expertise heeft dan wij." De stad is al twintig jaar bezig met de toekomst van het Sint-Michielscomplex. De studieovereenkomst werd in 1991 gegund aan de nv Plantec uit Oostende. "We gaan deze overeenkomst beëindigen en hen vergoeden", aldus de burgemeester. "We hebben met dat studiebureau al een gesprek achter de rug en wachten op hun afrekening."

Bron: Het Laatste Nieuws, 4 januari 2012, DBEW