Jaarlijks 1,5 miljoen euro bespaard door minder gerechtsbodes


De bodes schrijven onder andere de bezoekers in, staan de griffie bij in het beheer en archivering van de dossiers en waken over de orde tijdens de rechtbankzitting.

"Justitie moest in 2010 besparen en deed dat onder andere op het aantal gerechtsbodes. Dat gebeurde op basis van twee, nieuwe criteria: zittingen met weinig volk of weinig risico hadden geen recht meer op bodes", zegt Sabien. "Een rationalisering van de inzet van gerechtsbodes met responsabilisering per arrondissement was en is terecht. Er werd afgestapt van individuele tijdscontingenten per rechtsmacht. De arrondissementen kregen een globaal contingent aan uren, die ze afhankelijk van de noden kunnen beheren."

Enkele gerechtsbodes spanden destijds een procedure aan tegen de maatregel. In mei van vorig jaar was er een eerste vonnis, van de arbeidsrechtbank van Brussel. Dat vonnis bepaalt dat het ministerie van Justitie eind 2009 bij het ontslag van 15 gerechtsbodes de arbeidswetgeving heeft overtreden en kent hen een opzeggingsvergoeding toe. De gevraagde vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht werd toen wel afgewezen.

Minister Turtelboom verklaarde dat er vandaag nog steeds vier rechtszaken tegen de besparingen op bodes lopen. Daarbij zijn 21 bodes betrokken. De rechtszaken lopen in Brussel (15 bodes), Antwerpen (4 bodes), Luik en Doornik (telkens 1 bode). In een tweede Antwerpse zaak wees de arbeidsrechtbank de eis van de bodes af en zijn gingen niet in beroep. In Brussel gaat het over het beroep dat de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck had ingesteld tegen het vonnis van die arbeidsrechtbank.

Minister Turtelboom kondigde nog aan de nieuwe regeling inzake gerechtsbodes voorlopig niet te zullen wijzigen.