NMBS-topman: 'Station Poperinge sluit niet'


De voorbije weken was er ongerustheid ontstaan over het al dan niet afbouwen van de dienstverlening in het Poperings station. De voltallige gemeenteraad onderschreef hierover een motie en ook in de bevoegde parlementaire commissie, die voorgezeten wordt door volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), werden hierover vragen gesteld. Marc Descheemaecker benadrukte dat de dienstverlening in het station van Poperinge niet afgebouwd wordt, dat de openingstijden van de loketten niet wijzigt, dat het aantal treinen van en naar Poperinge niet wordt verminderd en dat er dus zeker ook geen sprake van is om het Poperingse station te sluiten.

Seinhuis gesloten

Er zijn wel enkele wijzigingen op til wat personeel betreft. Infrabel is bezig met een operatie waarbij kleinere seinhuizen gesloten worden, waaronder het seinhuis in Poperinge. De vier personeelsleden in Poperinge werken zowel voor NMBS als voor Infrabel. De vrees bestaat dat ze zullen overgeplaatst worden naar een andere locatie. Marc Descheemaecker zei dat er voor twee van de vier al een oplossing is en dat er voor de andere twee gezocht wordt naar een oplossing. Tot 1 juli verandert er zeker niets.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu zijn blij dat de dienstverlening in het station van Poperinge niet wordt afgebouwd. De burgemeester riep op 8 februari de inwoners van Poperinge nog op om zoveel mogelijk de trein te nemen om zeker mooie verkoopscijfers te halen.

Bron: Het Nieuwsblad, 11 februari 2012.

 

NMBS-topman: "Dienstverlening blijft verzekerd"

De commotie over een mogelijke sluiting van de loketten in het station van Poperinge heeft één en ander teweeg gebracht. Gisteren bracht NMBS-topman Marc Descheemaecker een blitsbezoek aan de hoppestad.

Dat gebeurt nadat de voltallige Poperingse gemeenteraad op vraag van Open Vld-fractieleidster Sabien Lahaye-Battheu een motie aan de federale overheid had gericht en de kwestie ondertussen ook ter sprake kwam in het parlement. In het station kwam hij hoogstpersoonlijk meedelen aan de plaatselijke medewerkers, vakbonden en stadsbestuur dat wat hem betreft de dienstverlening verzekerd blijft.

Druk station

"Het volgende is aan de hand: Infrabel concentreert overal te lande zijn seinhuizen en verzamelt daar ook personeel. Gezien er in Poperinge een aantal taken wegvallen en elders bijkomen, worden de vier posten van Poperinge getransfereerd. De onzekerheid over het openblijven van de loketten is ontstaan, omdat de vier Infrabel-medewerkers in Poperinge ook instaan voor de klantenservice, wat een NMBS-taak is. Maar gezien Poperinge een heel druk station is met een dagelijkse ticketverkoop die boven het gemiddelde ligt, zullen wij die verdwenen jobs zeker vervangen. En als het van mij afhangt, zullen de mensen die hier al jaren werken, die jobs innemen. Maar volledige zekerheid kan ik daarover pas na de zomer geven", aldus Descheemaecker. De NMBS-topman had ook geruststellend nieuws over de toekomst van de spoorverbinding zelf.

Wachttijd

"Er zijn geen plannen om het station van Poperinge te sluiten. Het haalt goede cijfers en de lijn wordt door heel veel studenten gebruikt. We maken de lijn binnenkort zelfs wat aantrekkelijker. Momenteel werken we aan een volledig nieuwe dienstregeling, die ingaat vanaf eind 2013. Daarin zullen we een heel aantal wachttijden inkorten. Uiteraard blijft het een zwakte van de lijn Kortrijk-Poperinge dat er maar één spoor loopt, maar dat is niet mijn bevoegdheid."

Bron: Het Laatste Nieuws, 11 februari 2012.