Naar één gerechtelijk arrondissement in plaats van vier in West-Vlaanderen


"Eind 2003 maakte toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx in haar beleidsnota voor het eerst gewag van een eventuele nieuwe territoriale afbakening van de gerechtelijke arrondissementen. De vrees dat kleine arrondissementen zoals Ieper en Veurne zouden worden opgeslorpt door "de grote", respectievelijk Kortrijk en Brugge, sloeg toe. Hierop inpikkend, en pro-actief zijnde, deden de rechtbanken van Ieper en Veurne begin 2005 minister Onkelinx een voorstel van samenwerking. De minister beloofde toen om die samenwerking te ondersteunen als ware het een proefproject, maar die belofte werd niet ingelost."

Sabien: "Tussen de parketten in West-Vlaanderen bestaat er al sinds lang een doorgedreven vorm van samenwerking. West-Vlaanderen is hierin voor een stuk pionier. Op het niveau van het parket is een provinciale structuur uitgewerkt, waardoor de gespecialiseerde zaken (20% van het volume) als volgt worden verdeeld:

  1. Leefmilieu en Stedenbouw: parket Kortrijk;
  2. Hormonen en FAVV: parket Ieper;
  3. Mensenhandel en vreemdelingen: parket Brugge;
  4. Wapens, informatica en militair strafrecht: parket Veurne."

In plaats van vier rechtbanken van eerste aanleg, vier parketten enzovoort, zal West-Vlaanderen er straks nog maar één tellen. In de onderstaande tabel een beeld van hoe justitie er nu uitziet in West-Vlaanderen:

 

 

Ieper

Veurne

Kortrijk

Brugge

 

 

Inwoners 01/01/2010

127680

109974

431807

489905

 

ZETEL

REA - rechters

7

6

21

30

 

 

Arbeidsrechtbank- rechters

 

6

 

6

 

 

Koophandel-rechters

2

6

5

 

 

Vredegerecht-vrederechters

3

2

7

8

 

 

Politierechtbank-politierechters

1

1

4

5

 

PARKET

Parket magistraten

5

6

16

26

 

AUDITORAAT

Auditeurs

4

4

 

"De nieuwe herverdeling brengt zeker een aantal praktische voordelen met zich mee. Terwijl nu een klein korps (bijvoorbeeld REA Ieper met 7 rechters) algauw op haar grenzen stootte - in Ieper zijn een tijdlang 3 rechters tegelijk afwezig geweest waardoor zaken lang werden uitgesteld - zal er in 2014 een korps van 64 rechters bestaan dat efficiënter zal kunnen werken. Specialisaties zullen op provinciaal niveau kunnen worden georganiseerd, zodat rechters-specialisten in milieurecht op de 4 zetels kunnen worden ingezet. Heel belangrijk is dat de nabijheid van justitie voor de meer dan één miljoen West-Vlamingen blijft bestaan. In de toekomst zal de West-Vlaming ook efficiënter en vooral sneller bediend worden door justitie."