Staat erft record-bedrag van bijna 10 miljoen euro


"De recordopbrengst is te wijten aan een belangrijke vermindering van de terugbetalingen. Erfgenamen die voorheen niet waren opgedoken, kunnen de nalatenschappen wel nog terugeisen. Dat kan tot dertig jaar na de nalatenschap. Hoe later, hoe kleiner kans dat dat in natura gebeurt", zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

Bron: De Morgen, 8 mei 2012, ADB


10.000.000

De schatkist haalde vorig jaar 126 erfloze nalatenschappen binnen, goed voor netto 10 miljoen euro. Dat bedrag ligt bijna twintig keer hoger dan in 2010.

Dat blijkt uit een vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) aan de minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V). Die stijging is het gevolg van een belangrijke vermindering van de terugbetalingen. Erfgenamen die voorheen niet waren opgedoken, kunnen de erfenissen, waarvan de Staat zelfs definitief in het bezit is, binnen de dertig jaar nog terugeisen.

Bron: De Standaard, 8 mei 2012 (belga)Staat int record- bedrag erfenissen zonder erfgenaam

De schatkist heeft in 2011 een recordbedrag van 10 miljoen euro verdiend aan 126 erfloze nalatenschappen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) aan Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. In 2010 bedroeg de opbrengst van erfenissen zonder erfgenaam slechts 540.008 euro. 'De recordopbrengst is te danken aan een belangrijke vermindering van de terugbetalingen', zegt Lahaye-Battheu. Erfgenamen die niet meteen opduiken, kunnen tot 30 jaar na een overlijden een erfenis terugeisen van de staat. De cijfers omvatten ook de bij testament geregelde giften en legaten.

Bron: De Tijd, 8 mei 2012, Wouter VervenneRecord: Schatkist verdient 10 miljoen aan erfenissen

De schatkist heeft vorig jaar net geen 10 miljoen euro - 9.992.105 euro om precies te zijn - verdiend aan 126 erfloze nalatenschappen. Dat is ruim twintig keer meer dan een jaar voordien. "De recordopbrengst is te danken aan een belangrijke vermindering van de terugbetalingen", zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. "Erfgenamen die voorheen niet waren opgedoken, kunnen de nalatenschappen tot dertig jaar lang opeisen, zelfs wanneer de staat definitief in het bezit is gesteld." En vorig jaar doken dus heel wat minder van die 'laattijdige' erfgenamen op dan in 2010.

Bron: Het Laatste Nieuws, 8 mei 201210.000.000

De opbrengst van de 126 erfenissen zonder erfgenamen die naar de schatkist vloeit, bedraagt in totaal 10 miljoen. Dat bedrag ligt twintig keer hoger dan in 2010, blijkt uit een vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu aan minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V). Die stijging komt er omdat er minder nalatenschappen alsnog opgevorderd werden.

Bron: Het Nieuwsblad, 8 mei 2012