Fiscus weigert 6 op 10 aanvragen van uitstel belastingen


Gemiddeld valt er dus in 6 op de 10 gevallen een negatieve beslissing: in 2008 waren 53 procent van de beslissingen negatief, 57 procent in 2009, 60 procent in 2010 en 58 procent vorig jaar. Sinds 2005 komen belastingplichtigen, die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden, in aanmerking voor een onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen.

"Als zij de voorbije vijf jaar al een onbeperkt uitstel verkregen hebben, dan maken zij geen kans op respijt. Bij de aanvraag hoort ook een gedetailleerde opgave van zijn inkomsten, zijn uitgaven en zijn vermogen", zegt Lahaye-Battheu.

Bepaalde zaken kunnen belastingplichtigen nooit op de lange baan schuiven. "Voor schulden bij de btw of achterstallige successierechten kun je bijvoorbeeld niet uitstellen", zegt het Kamerlid. "Uitstel betekent dat de belasting blijft bestaan. Als ze daartoe in de mogelijkheid zijn, moeten ze in principe een deel van de schuld betalen. Maar volgens specialisten komt het uitstel meestal neer op een kwijtschelding." Het uitstel komt in de praktijk dus vaak neer op afstel.

Een groot succes is deze maatregel niet. Het aantal verzoeken is de laatste jaren trouwens in dalende lijn: In 2008 verkregen 1.502 belastingplichtigen uitstel, in 2011 waren dat er nog maar 1.064. Er is geen significant verschil tussen Vlaanderen en Wallonië.

Bron: De Morgen, 16 mei 2012.