Made in Prison: goedkoop maar sociaal


3.665 gedetineerden van de 11.100 die in de Belgische gevangenissen zitten, werken en verdienen samen maandelijks zo'n 600.000 euro. Dat is gemiddeld 160 euro per maand. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) op een parlementaire vraag van Open VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

De meeste gevangenen doen huishoudelijk werk: poetsen, koken, wassen, onderhoud van het materiaal en de gebouwen. Hoeveel gedetineerden hiervoor krijgen, bepaalt de directie van de gevangenis. Maar uit de cijfers blijkt dat dit de minst royale vergoeding is. De 2.000 gedetineerden krijgen gemiddeld 143 euro. Enkele gevangenissen - Hoogstraten, Ruiselede, Marneffe en St-Hubert - hebben een eigen landbouwbedrijf: 60 gedetineerden verdienen er gemiddeld 166 euro per maand.

De gevangenissen hebben ook eigen werkplaatsen: een drukkerij, houtatelier, smidse, boekbinderij, bouwatelier en atelier snit en naad. De gedetineerden maken celdeuren, traliewerk, celmeubelen of gevangeniskleding. De 155 gedetineerden die hier werken, verdienen het meeste: 219 euro per maand.

1.450 gedetineerden werken ook voor externe bedrijven. De Centrale Dienst van de Regie van de Gevangenisarbeid (CDRGA) zoekt klanten die werk geven aan de gevangenissen in onderaanneming. 'Wij zorgen voor de werkplaatsen en de werkkrachten, de bedrijven moeten zelf zorgen dat de machines in de gevangenis komen om het werk te kunnen uitvoeren en wij factureren de lonen van de gedetineerden', zegt Carina Saenen van de CDRGA.

Concurrent van lageloonlanden

Werken is belangrijk, met het oog op hun reïntegratie in de maatschappij. Het geeft hen een zinvolle tijdsbesteding, ze hebben een inkomen om slachtoffers te vergoeden of geld opzij te zetten voor het moment dat ze vrij komen, en ze leren discipline. 'Daarom zijn wij verplicht om voor elke gedetineerde die wil werken, werk te zoeken. En dus hebben wij commerciële ploegen die echt op prospectie gaan om werk binnen te halen', zegt Saenen.

Waarom werkgevers voor gedetineerden als arbeidskrachten kiezen? 'Om financiële redenen', geeft Saenen toe. 'En of we dan geen concurrentie zijn voor anderen? Ja, maar die werkgevers zeggen dat als ze bij ons niet meer terecht kunnen, dat ze dan naar de Oostbloklanden of China trekken. Werk geven aan gevangenen maakt hen niet echt populair, maar het helpt als we uitleggen dat het belangrijk is voor hun reïntegratie.'

'Wij zorgen ervoor dat wie wil werken, ook kan werken. Het is geen verplichting, maar bijna een recht', zegt Saenen.

Maar in de praktijk is het toch niet zo eenvoudig. Volgens kamerlid Lahaye-Battheu zijn er veel meer werkwilligen dan dat er werk is. En moeten er meer inspanningen gedaan worden om te zorgen dat gedetineerden kunnen werken.

Dat blijkt ook uit het verhaal van Frank Rumes. Hij kwam begin dit jaar in de gevangenis van Ieper terecht en liet meteen weten aan de directie dat hij wilde werken. 'Na tweeënhalve week had ik werk. Ik moest prijslabels op borstels aanbrengen. We konden alleen in de voormiddag werken, 3,5 uur per dag, en ik verdiende 110 tot 120 euro per maand. Na een paar weken werd ik fatik (iemand die onder meer het eten verdeelt). Dat wordt beter betaald, 9 euro per dag, zo'n 150 euro per maand. Maar na een paar maanden werd ik overgebracht naar Brugge. Toen ik me daar aanmeldde voor werk kreeg ik te horen dat er 400 wachtenden voor mij waren. Ik heb er nooit werk gekregen.'

Saenen geeft toe dat het niet overal even gemakkelijk is om voor werk te zorgen. 'In nieuwe gevangenissen, zoals Hasselt, zijn er werkplaatsen van 4.000 m², vrachtwagens kunnen er op de binnenkoer rijden. In oude gevangenissen zoals Antwerpen zijn de werkplaatsen in de kelder en moeten bestelwagens verschillende keren per week lossen en laden. In een gevangenis met langgestraften is het ook makkelijker om voor werk te zorgen dan in een arresthuis zoals Antwerpen waar het een komen en gaan is van mensen in voorhechtenis. En de crisis doet er ook geen goed aan. We verliezen onze klanten niet, maar hun productie ligt merkelijk lager.'

Bron: De Standaard, 27 juli 2012.

 

Gevangene verdient gemiddeld 160 euro

Van de 11.100 gevangenen die in de Belgische gevangenissen zitten, werken er 3.665 gedetineerden. Ze verdienen samen maandelijks zo'n 600.000 euro. Dat is gemiddeld 160 euro per maand. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op een parlementaire vraag van Open Vldkamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

De meeste gevangenen doen huishoudelijk werk: poetsen, wassen, koken, onderhoud van het materiaal en de gebouwen. Enkele gevangenissen - Hoogstraten, Ruiselede, Marneffe en St-Hubert - hebben een eigen landbouwbedrijf. Er zijn ook gevangenissen met eigen werkplaatsen.

En 1.450 gedetineerden werken voor externe bedrijven.

Bron: Het Belang van Limburg, 28 juli 2012.