Sabien Lahaye-Battheu en burgemeester Dejaegher in clinch over leegstandtaks


Eric Butaye, fractieleider van Open Vld, vond het jammer dat de heffingen voor de hele legislatuur werden bepaald en wou liever ook de nieuwe verkozenen in de discussie betrekken. De burgemeester verzekerde hem ervan dat de heffingen altijd nog veranderd konden worden. Even later werd zelfs beslist het punt te beperken tot 2013. Maar ook Open Vld-collega Sabien Lahaye-Battheu had nog enkele punten van kritiek. Zo betreurde ze de weinig transparante manier van werken om een pand op te nemen op de leegstandsinventaris, omdat alle vaststellingen van op straat gedaan worden. Ook het bedrag van de belasting ligt volgens Battheu veel te hoog, zeker in vergelijking met Kortrijk en Roeselare. Een laatste punt was dat de stad zelf het slechte voorbeeld gaf, door gebouwen zoals het Sint-Michielscomplex leeg te laten staan, zonder hiervoor gestraft te worden. "Ik had van u een aantal andere argumenten verwacht", klonk het bij de burgemeester. "Als juriste weet u perfect dat een aantal van de punten die u aanhaalt fout zijn. Zo hebben wij geen invloed op de procedure van de opname en moeten de ambtenaren hiervoor de regels zoals beschreven in het decreet volgen. Daarnaast hebben we hier een concrete oplossing op tafel gelegd voor het Sint-Michielscomplex, maar dat werd door u en uw partij van tafel geveegd. Bovendien kunnen we moeilijk leegstandsbelasting betalen aan onszelf. Schepen Vanlerberghe vulde nog aan dat de ambtenaren helemaal niet mogen aanbellen om de leegstand te controleren. "Qua bedragen bevinden we ons trouwens in het midden van het peleton."

Bron: Het Laatste Nieuws, 19 december 2012. 

 

Poperingse leegstand meer dan gehalveerd

De gemeenteraad van Poperinge heeft meerderheid tegen oppositie de belasting op de leegstand in de stad goedgekeurd. Ondanks het feit dat er steeds minder leegstaande gebouwen in Poperinge zijn, is Open VLD ferm tegen de belasting.

Poperinge Het schepencollege wilde de belasting op leegstand, die 1.500 euro bedraagt, aanvankelijk vastleggen voor de periode van 2013 tot 2019, maar op vraag van oppositiepartij Open VLD wordt dat reglement beperkt tot 2013. Eind volgend jaar zal het dan opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ondanks die toegeving stemde Open VLD tegen, omdat de belasting heel wat Poperingenaars pijn zou doen. Ze bracht dit jaar 130.000 euro in de stadskas.

Volgens schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) waren er in totaal 220 woningen opgenomen in het leegstandsregister. 'Tachtig daarvan zijn al geschrapt. Nog eens tachtig gebouwen hebben een vrijstelling gekregen omwille van renovatie of een stedenbouwkundige vergunning. Dus kunnen twee derde van de woningen van het leegstandsregister geschrapt worden. Dat betekent dat de belasting wel degelijk effect heeft', zegt Vanlerberghe.

Ongelijkheid

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) noemt de procedure van opname in het leegstandsregister niet transparant. 'De vaststellingen gebeuren vanop de openbare weg zonder dat de betrokkenen hiervan verwittigd worden. Ik heb de indruk dat er een ongelijkheid heerst bij de opname in het leegstandsregister. De ene komt erop en de andere niet. Dat leidt tot een gevoel van onrechtvaardigheid bij heel wat Poperingenaars.'

Het oppositieraadslid vindt ook het bedrag van 1.500 euro te hoog. Ook zegt ze dat het stadsbestuur het slechte voorbeeld geeft door zelf leegstaande gebouwen te hebben, zoals het Sint-Michielscomplex, zonder daarvoor gesanctioneerd te worden. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) noemde haar tussenkomst 'populisme'. 'Als juriste weet je zeer goed dat een aantal zaken die je vertelt, formeel onjuist zijn. De procedures om leegstand te constateren, liggen vast in het decreet. Wat het Sint-Michielscomplex en andere leegstaande stadseigendommen betreft: wilt u dan dat we als stad een belasting aan onszelf betalen?'

Ook belasting op terrassen blijft

De belasting op de plaatsing van terrassen blijft bestaan. Net als voor de leegstand pleitte de Open VLD-oppositie om die belasting af te schaffen. 'De horeca, die het in deze tijden al hard te verduren heeft, zou moeten gestimuleerd worden in plaats van gesanctioneerd', aldus Sabien Lahaye-Battheu. Burgemeester Christof Dejaegher antwoordde hierop dat de belasting die in Poperinge geheven wordt, een peulschil is in vergelijking met andere steden. Schepen van Financiën William de Sagher (CD&V) merkte op dat er vrijstelling gegeven werd tijdens de werken aan de Grote Markt. 'De stad heeft inspanningen gedaan om het centrum te renoveren. Wie ervan mee profiteert, mag ook zijn bijdrage leveren.'

Bron: Het Nieuwsblad, 19 december 2012.