Elke dag 134 rijverboden voor rijden onder invloed


Van alle provincies scoort Antwerpen het slechtst. In 2011 speelden daar 4.203 chauffeurs hun rijbewijs kwijt voor drie uur omdat de politie hen betrapte op het sturen met een alcoholpromille tussen 0,5 en 0,8. De provincie Antwerpen gaat met 7.250 bestuurders ook lopen met het meeste aantal chauffeurs die hun rijbewijs voor zes uur moesten inleveren omdat ze met meer dan 0,8 promille alcohol in het bloed achter het stuur zaten. Volgens de statistieken scoort Waals-Brabant het best. Slechts 366 chauffeurs speelden daar hun rijbewijs kwijt voor drie uur en 1.070 voor zes uur. De statistieken zeggen natuurlijk niets over het aantal controles. In alle provincies samen trok de politie vorig jaar 48.778 rijbewijzen tijdelijk in. 32.461 chauffeurs daarvan zaten achter het stuur met een alcoholpromille hoger dan 0,8. Dat cijfer ligt iets lager dan in 2010 (51.608 tijdelijk ingetrokken rijbewijzen) en in dezelfde grootorde van 2008 (48.030) en 2009 (49.601). Daarnaast ging het parket ook 4.638 keer over tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs omdat de chauffeurs in een staat van dronkenschap - dus duidelijk zichtbaar dronken waren - of in een soortgelijke staat verkeerden door het gebruik van alcohol en medicijnen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) aan Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

De Kamercommissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven besliste zopas om vanaf begin volgend jaar hoorzittingen te organiseren over enkele wetsvoorstellen die wijzigingen aanbrengen aan de verkeerswet van 1968. "De hoorzittingen zullen ook gaan over de problematiek van dodelijke verkeersongevallen. Volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid zijn er daarbij drie terugkerende fenomenen: onaangepast rijgedrag, de gordel niet dragen én rijden onder invloed van alcohol", zegt commissievoorzitster Lahaye-Battheu. Het Kamerlid wijst er ook op dat de Europese doelstelling om het aantal verkeersdoden in de EU tegen 2020 met de helft te doen afnemen in vergelijking met 2010 nog veraf ligt. "Uit cijfers blijkt dat voor het eerst in vier jaar tijd het aantal dodelijke slachtoffers op de Belgische wegen weer aan het stijgen is. In 2011 vielen er 770 dodelijke slachtoffers. Dat is een stijging van 3,8 procent tegenover het jaar voordien (742 slachtoffers). Vooral Wallonië kende een opmerkelijke stijging: plus 8,8 procent." Lahaye-Battheu pleit voor een duidelijk signaal aan wie rijdt onder invloed en een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt. "Die chauffeurs gedragen zich onaanvaardbaar en dat moorddadig gedrag moet ook passend worden bestraft."

Bron: De Morgen, 13 december 2012.

 

Politie trekt in West-Vlaanderen elke dag minstens één rijbewijs in

West-Vlaanderen In West-Vlaanderen trok de politie in 2011 442 rijbewijzen in. Dat is gemiddeld iets meer dan één per dag. De jaren voordien lag dat cijfer hoger. In 2008 was dat zelfs nog 686 keer. De politie kwam vorig jaar ook tot de vaststelling dat 5.351 personen zich bezondigd hadden aan alcoholintoxicatie (minder dan 0,8 gram). Ook daarmee doen de West-Vlamingen een klein beetje beter dan de jaren voordien. De politie controleerde ook op het gebruik van drugs en deed vorig jaar vaststellingen bij 195 personen bij wie drugsintoxicatie werd vastgesteld Dat cijfer ligt een stuk hoger dan het jaar voordien. Toen waren het er 102. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) gaf die cijfers vrij op een schriftelijke vraag van het Poperingse kamerlid Sabine Lahaye-Battheu (Open VLD).

Bron: Het Nieuwsblad, 13 december 2012.

 

Eén rijbewijs per dag ingetrokken

Eén rijbewijs per dag ingetrokken Ieper In West-Vlaanderen trok de politie in 2011 442 rijbewijzen in. Dat is gemiddeld iets meer dan één per dag. De jaren voordien lag dat cijfer hoger. De politie kwam vorig jaar ook tot de vaststelling dat 5.351 personen zich bezondigd hadden aan alcoholintoxicatie (minder dan 0,8 gram). Ook daarmee doen de West-Vlamingen beter dan de jaren voordien. De politie controleerde ook op het gebruik van drugs en deed vorig jaar vaststellingen bij 195 personen bij wie drugsintoxicatie werd vastgesteld. Minister Milquet (CDH) gaf die cijfers vrij op een vraag van kamerlid Sabine Lahaye-Battheu (Open VLD)

Bron: Het Nieuwsblad, 13 december 2012.