Commissies moeten inspraak vergroten


Twee van de vier commissievoorzitters zouden dan oppositieleden kunnen zijn. "Een stap in de goede richting", zegt Ben Glorieux van N-VA.

Meerderheidspartijen CD&V en Samen hebben gisteren hun bestuursakkoord voorgesteld. Een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van dat akkoord, was de oproep die N-VA een tijd geleden lanceerde. Die partij vroeg om iemand uit de oppositie als voorzitter van de gemeenteraad te benoemen. "We hebben hierover nagedacht en besloten om daar niet op in te gaan", zegt burgemeester Dejaegher. "Maar we beloofden N-VA ook een tegenvoorstel te doen, en die belofte komen we na. Om de werking van de gemeenteraad te versterken en meer debat tussen de raadsleden mogelijk te maken, zullen vier commissies in het leven geroepen worden." Die zullen Algemene Zaken en Financiën, Ruimtelijke, Milieu- en Natuurontwikkeling, Techniek en Planning en Vrije Tijd behandelen. "Daar zal meer ruimte zijn voor extra uitleg en kunnen de raadsleden ingaan op specifieke elementen van een dossier of bijvoorbeeld een schepen bevragen over de stand van zaken", gaat de burgervader verder. "Alle raadsleden mogen twee commissies opgeven die ze zullen volgen, maar het staat hen vrij om ze bijvoorbeeld ook allemaal te volgen. Zo hopen we dat er bij de raadsleden een betere kennis ontstaat over de dossiers en dat er meer ruimte is voor debat dan nu soms het geval is in de gemeenteraad." "Elk van die commissies zal een voorzitter hebben, die zelf de agenda kan bepalen", vult Jurgen Vanlerberghe (Samen) aan. "Het is een systeem dat vergelijkbaar is met de werking van de provincie." Voor de commissies Algemene Zaken en Financiën en Ruimtelijke, Milieu- en Natuurontwikkeling biedt de meerderheid het voorzitterschap aan aan de oppositie.

Oppositie positief

"Dit is zeker een stap in de goede richting", klinkt bij Ben Glorieux van N-VA. "Wij zullen als partij constructief meewerken aan dit initiatief." Meer inspraak is ook al langer een van de stokpaardjes van Open Vld. "De afgelopen zes jaar was er heel weinig inspraak in de Poperingse gemeenteraad", zegt Sabien Lahaye-Battheu van Open Vld. "Daar hebben wij heel fel op gehamerd, maar blijkbaar was een stemmenverlies bij de verkiezingen nodig om echt tot verandering te komen. Maar we zijn zeker blij dat er geluisterd wordt. Het is natuurlijk afwachten hoe de commissies in de praktijk zullen werken, maar we zijn positief." Andere krachtlijnen in het bestuursakkoord zijn het nieuwe zwembad, waarvoor momenteel onderhandeld wordt met een van de kandidaten, en de plannen met het Vroonhof verder uitwerken.

Bron: Het Laatste Nieuws, 3 januari 2013.