Bloedproef na élke alcoholtest


'Zo'n tegenexpertise is van belang als er twijfels rijzen over de nauwkeurigheid van de toestellen', zegt Lahaye-Battheu. 'Het is dus onlogisch dat net op die toestellen wordt afgegaan om te bepalen of je al dan niet recht hebt op zo'n tegenexpertise.' Elke dag worden in België ongeveer 140 positieve ademtests afgelegd.

Bron: Het Nieuwsblad, 23 maart 2013.

 

Iedereen die positief blaast, moet bloedproef kunnen vragen

Moet een bestuurder die 0,5 promille alcohol in het bloed heeft, het recht
krijgen op een tegenexpertise via een bloedproef? Ja, vindt kamerlid Sabien
Lahaye-Battheu. Neen, zegt het BIVV. 'Dit staat efficiënte
controles in de weg.'

Wie vandaag bij een alcoholcontrole tegen de lamp loopt, meer dan 0,8
promille alcohol in het bloed heeft en een tweede ademanalyse heeft gevraagd,
heeft ook het recht om - als ultieme verdediging - een tegenexpertise te vragen
via een bloedproef. Die wordt in een erkend laboratorium geanalyseerd.

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD)
wil nu dat wie tussen 0,5 en 0,8 promille alcohol in het bloed heeft, ook het
recht krijgt om zo'n tegenexpertise te vragen. Ze heeft daarvoor een
wetsvoorstel ingediend.

In de praktijk vragen bestuurders meestal een bloedproef wanneer ze twijfels
hebben over de nauwkeurigheid van de toestellen die gebruikt worden voor een
blaastest en een ademanalyse. 

Maar er bestaat geen objectief criterium om aan te nemen dat de
nauwkeurigheid van de toestellen verschilt naargelang het niveau van
alcoholintoxicatie, vindt Lahaye-Battheu.

Praktische bezwaren

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) zegt er principieel
niet tegen te zijn dat iedereen die de wettelijke alcoholgrens van 0,5 promille
overschrijdt dezelfde rechten krijgt.

'Maar we zien vooral praktische bezwaren', zegt woordvoerster Sofie Van
Damme. 'Een bloedproef kan alleen afgenomen worden door een arts. Maar het is al
erg moeilijk om artsen te vinden die 's nachts uit hun bed willen komen om een
bloedproef af te nemen.'

'De lagere alcoholpromillages, tussen 0,5 en 0,8 promille, worden bovendien
al meestal met een onmiddelijke inning of minnelijke schikking afgehandeld.'

'Als men deze mensen nu ook toelaat om een tegenexpertise te vragen, wat in
de politierechtbank besproken moet worden, impliceert dat dat de
politierechtbanken nog meer werk zullen hebben, terwijl ze nu al overbelast
zijn.'

'Het idee druist dus eigenlijk in tegen het feit dat we net willen dat de
alcoholcontroles eenvoudiger, efficiënter en bijgevolg sneller worden, zodat er
meer controles kunnen gebeuren.'

Twee keer nadenken

De politie zelf ziet minder problemen. 'Ik heb er niets op tegen', zegt Bart
Van Thienen, politiecommissaris bij de federale politie Vlaams-Brabant. 'Het
maakt er ons werk misschien zelfs makkelijker op, omdat we dan een uitzondering
minder hoeven te onthouden. Iedereen die een tweede ademanalyse aflegt, of hij
nu 0,5 of 0,8 promille heeft, krijgt dan recht op een tegenexpertise.'

Of dat de alcoholcontroles niet zal vertragen? 'Mijn ervaring leert dat zo'n
tegenexpertise in de praktijk zelden wordt gevraagd', zegt Van Thienen.
'Bestuurders die positief blazen, durven wel eens te vragen of ons toestel wel
geijkt is, dan tonen we hen de sticker op het toestel, maar daar blijft het
meestal bij. Een tegenexpertise is duur en als die de politie gelijk heeft, moet
de bestuurder de kosten betalen. Hij denkt dus wel twee keer na.'

'Als een bloedproef wordt afgenomen, is het meestal omdat het ademtoestel na
drie pogingen een ongeldig resultaat geeft. Dan is de politie verplicht om zelf
een bloedproef op te leggen.'

Bron: De Standaard, 5 april 2013.