Burgemeester: "Negativiteit van Open Vld moet stoppen"


Battheu wilde met het punt een aantal concrete vragen stellen over de aankoop
van de zitblokken die een fysieke scheiding moeten vormen tussen de delen van de
Grote Markt waar geparkeerd mag worden en waar niet. Burgemeester Christof
Dejaegher (CD&V) meldde dat de blokken normaal tegen 4 maart ter beschikking
moeten zijn. Maar hij voegde er meteen een opmerkelijk verzoek aan toe. "Na de
verkiezingen van oktober 2012 beloofde jullie partij constructief oppositie te
voeren", aldus Dejaegher. "Maar daar merken wij weinig van. Zelfs op punten waar
jullie al jaren op hameren en waar wij nu ook werk van maken, komt kritiek. Er
moet een einde komen aan die negatieve sfeer." Dat Open Vld in
onze krant van fel van leer trok tegen het commercieel strategisch plan om de
leegstand van handelspanden tegen te gaan, was een brug te ver voor de
meerderheid. Battheu vond het dan weer ongepast dat de burgemeester haar
interpellatie aangreep om zijn mening te ventileren. Op het vlak van handel
hebben we nu eenmaal andere oplossingen voor ogen, en we moeten toch onze mening
kunnen zeggen."

Bron: Het Laatste Nieuws, 27 februari 2013.