Politiek is van mening kunnen verschillen


Wat onmiddellijk opvalt in de raadzaal van Poperinge is de uitzonderlijk goede akoestiek. De raadsleden hebben geen microfoon nodig om tot in alle hoeken van de zaal perfect verstaanbaar te zijn. De wanden zijn gebouwd volgens het principe van een radiostudio,' legt stadssecretaris Bernard Roelens me na de zitting uit. De zaal is nog maar pas in gebruik. Vroeger zat de dienst bevolking en burgerlijke stand hier. Die is verhuisd naar de nieuwbouw achter het oude stadhuis. Daarna is deze zaal grondig vernieuwd.' Burgerparticipatie De gemeenteraadsleden zullen nog even moeten wachten op een beamer en een scherm, zo blijkt uit het antwoord van gemeenteraadsvoorzitter William de Sagher op een van de vragen van Sabien Lahaye-Battheu met betrekking tot agendapunt één, de vaststelling van het huishoudelijk reglement.

De oppositieleidster van Open VLD vraagt ook om bij het begin van elke gemeenteraad een vragenhalfuurtje in te voeren voor alle Poperingenaren. Schepen Ben Desmyter (CD&V), bevoegd voor inspraak, ziet er de voordelen niet van in. Als iemand een vraag stelt, dan zal er meestal toch onderzoek nodig zijn om een goed antwoord te kunnen geven. Het verzoekschrift dat in het huishoudelijk reglement staat, is dan een veel beter instrument.' Mevrouw Lahaye-Battheu stelt dat er de voorbije zes jaar welgeteld één verzoekschrift is ingediend. Ze pleit voor meer directe burgerparticipatie via het vragenhalfuurtje. De schepen vindt een vraag stellen in de openbaarheid van een zitting niet laagdrempeliger dan eenschriftelijk verzoek indienen. Hij wil in de eerste plaats het instrument van het schriftelijk verzoekschrift verbeteren.

Geen financiële risico's

Ook de vaststelling van het meerjarenplan 2013-2015 en het budget dienstjaar 2013 inspireert Open VLD tot enkele vragen. Eric Butaye noemt het meerjarenplan een pro forma-document en kijkt vooral uit naar het meerjarenplan 2014-2019 waarin de strategie voor de bestuursperiode zal worden uitgezet. 2013 is een overgangsjaar voor het budget, maar toch wil ik enkele punten bespreken. De invoering van een nieuwe verblijfstaks, eensoort toerismebelasting, moet in 2013 70.000 euro en in 2014 100.000 euro opbrengen. Ik hoop dat dit de hoteluitbaters en kameraanbieders niets zal kosten. Ik ben ook benieuwd naar het plan voor de afbetaling van het nieuwe zwembad door het autonoom gemeentebedrijf, want een zwembad is altijd verlieslatend en de lening is zwaar. Ten slotte heb ik vragen bij de beslissing van het bestuur om voor vijf miljoen euro nieuwe leningen aan te gaan. Hebben we nog voldoende financiële marge?' Schepen van Financiën Ben Desmyter benadrukt dat 2013 geen overgangsjaar maar een planningsjaar is. Hij zegt dat er in het meerjarenplan geen plaats zal zijn voor financiële risico's. En de vijf miljoen euro nieuwe leningen zijn een mogelijkheid, die hoeven niet opgenomen te worden. Schepen van Toerisme en Recreatie Jurgen Vanlerberghe (Samen) zegt dat het de bedoeling is de verblijfstaks door te rekenen aan de bezoekers. Wat het zwembad betreft hebben we van bij het begin niet alleen aandacht gehad voor de bouwkosten maar ook voor de exploitatiekosten. Momenteel lopen de onderhandelingen met de bieder van onze voorkeur. We zullen ons huiswerk grondig doen. Natuurlijk zal er een tekort zijn, we zullen dat zoals overal in Vlaanderen bijpassen via een prijssubsidie van de stad aan het AGB.'

Negativisme?

De gemeenteraad is goed op temperatuur gekomen, maar het elan wordt volledig gebroken door elfendertig geheime stemmingen over vertegenwoordigers in allerlei organen. Ruim drie kwartier is de secretaris in de weer met een massa bruine enveloppen, elastiekjes en stembriefjes. Zijn medewerker loopt door de zaal om de briefjes uit te delen en vervolgens weer op te halen in een stembus. De verveling slaat ook bij de raadsleden toe. De tien resterende agendapunten worden op een drafje goedgekeurd. Gelukkig heeft de Open VLD nog een interpellatie in de mouw over de aankoop van 22 betonnen zitblokken voor de Grote Markt. Knip- en plakwerk, zo omschrijft Sabien Lahaye-Battheu de renovatie van het plein en de verkeers- en parkeersituatie. Voor CD&V-raadsleden Marc Devos en Myriam Maes is dat het sein om de oppositiepartij te beschuldigen van negativisme dat ingaat tegen alle inspanningen van het centrummanagement'. Burgemeester Christof Dejaegher antwoordt op de concrete vragen over de 22 zitblokken, maar ook hij eindigt met een verzoek om te stoppen met de aanhoudende dubbelzinnigheid in belangrijke dossiers. U creëert een voortdurende negatieve sfeer. U vraagt oplossingen voor de mobiliteit, de verkeerscirculatie, de kasseien, en als we maatregelen nemen, is het weer niet goed.' Sabien Lahaye-Battheu voelt zich niet aangesproken. Politiek is van mening kunnen verschillen. Onze ideeën moeten aan bod kunnen komen in de gemeenteraad zonder dat we in de hoek gedrumd worden als fractie die altijd negatief is. Want dat klopt niet.'

Bron: Lokaal, 1 april 2013, Bart Van Moerkerke - Foto Stefan Dewickere

Lokaal, pg.23