Herdenking WOI: langere en extra treinen op spoorlijn Kortrijk-Poperinge


Sabien en collega Bercy Slegers (CD&V) vroegen daarom deze week in de Kamercommissie Infrastructuur aan minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille welke inspanningen de NMBS zal doen om de Westhoek per spoor vlotter bereikbaar te maken.

Sabien: "De minister gaf aan dat de NMBS al verkennende gesprekken had met Toerisme Vlaanderen. Het treinaanbod zal tijdelijk aangepast worden in functie van de verwachte reizigersstromen. Er zullen ofwel treinen met grotere capaciteit worden ingezet, ofwel komen er extra treinen op de lijn Kortrijk-Poperinge. Eén en ander wordt afgestemd met het aantal evenementen - en de grootte ervan - op de kalender."

Vanaf 2015 komt er ter hoogte van Hill 60 in Zillebeke, een deelgemeente van Ieper, wellicht een tijdelijk perron. Vooral tijdens de weekends zal de extra treinhalte ervoor zorgen dat deze bekende oorlogssite vlot toegankelijk is per spoor. Het is niet uitgesloten dat de trein er in het jaar 2018 dagelijks zal stoppen.

Gezien uit het antwoord van de minister blijkt dat het globaal dossier over de problematiek nog in opmaak is, zet Sabien wat druk op de ketel. Een afronding van het dossier dringt zich op, want op basis hiervan moeten dan nog de afspraken worden gemaakt naar financiering en uitvoering van het project.