Gevangenis Ieper: uitbreiding mogelijk volgens stabiliteitsonderzoek, huidige werken vertraging door levering veiligheidsglas


"Sinds 2005 zijn er grondige verbouwings- en uitbreidingswerken aan de gang in de gevangenis van Ieper. Na de uitvoering van die werken zullen er echter geen extra cellen zijn. Die zouden wel van pas komen. Er zitten immers gemiddeld 110 gedetineerden in de Ieperse gevangenis, terwijl er een capaciteit van 60 is. Er kan nochtans worden uitgebreid. De gebouwen achteraan hebben nog een gelijkvloers met twee verdiepingen erop gekend. Momenteel is daar, in tegenstelling tot het hoofdgebouw, alleen een gelijkvloers met cellen", stelt Sabien.

Justitie vroeg vorig jaar om te onderzoeken of er uitbreidingsmogelijkheden zijn door de achterste gebouwen hoger op te trekken. De resultaten van het stabiliteitsonderzoek zijn nu bekend. "Als het gewicht wordt beperkt, dan is een uitbreiding van de Ieperse gevangenis mogelijk op de bestaande paalfundering", gaf Verherstraeten mee in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Sabien. "Indien wordt geopteerd voor twee bijkomende verdiepingen (60 cellen) moet de bestaande fundering worden versterkt, wat technisch mogelijk lijkt."

Op vandaag is er nog geen beslissing genomen. "De regering moet de uitbreiding van de capaciteit nog goedkeuren. Het ‘Masterplan Gevangenissen ter' met een aantal nieuwe projecten én uitbreidingen op sites, is momenteel in opmaak. En als de uitbreiding van de gevangenis van Ieper zou worden goedgekeurd, moet er nog duidelijkheid komen over de kostenefficiëntie van het project, de mogelijkheden qua materiaalgebruik, de beschrijving van de behoeften, enz."

Sabien is tevreden dat momenteel toch een uitbreiding van een West-Vlaamse gevangenis wordt overwogen: "Bij de lancering van het eerste Masterplan Gevangenissen in 2008 heb ik bij de toenmalige ministers van Justitie Jo Vandeurzen en Stefaan De Clerck aangeklaagd dat onze provincie uit de boot viel. De afgelopen jaren kwamen er bijvoorbeeld wel plaatsen bij in de gevangenis van Merksplas, Sint-Gillis, Everberg, Turnhout, Leuven en Hoogstraten. Hopelijk komen er binnenkort ook in onze regio cellen bij."

Namens Open Ieper stelde Emmily Talpe hierover tijdens de Ieperse gemeenteraad van februari een vraag. Samen met burgemeester Jan Durnez (CD&V) toonde ze zich verheugd over de plannen.

Stand van zaken huidige verbouwings- en uitbreidingswerken

"De huidige werken aan de ruwbouw liggen intussen alweer enkele maanden stil. De levering van het veiligheidsglas vormt het probleem. Het beantwoordt niet volledig aan de bepalingen van het lastenboek", leert Sabien ook uit het antwoord van de staatssecretaris.

"Volgens de initiële planning had de ruwbouw vorige maand moeten voltooid zijn. Er wordt gehoopt een en ander snel af te ronden, zodat de vertraging beperkt blijft. De bouwkundige afwerkingsfase, die pas daarna kan beginnen, is al aanbesteed en de nodige kredieten zijn vastgelegd. Voor de technische uitrusting zijn de studies voltooid. Deze deelprojecten worden binnenkort aanbesteed. De aanvang van de voltooiingswerken (bouw en technieken) worden tegen eind 2013 voorzien. Tegen eind 2015 moet alles klaar zijn."