Regie der Gebouwen plant overname drie West-Vlaamse vredegerechten


Volgens de gemeentewet is de huisvesting van de vredegerechten een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar op vandaag is het in ons land nog slechts in een kwart van de 228 gevallen zo dat de gemeente de huisvesting van het plaatselijke vredegerecht bekostigt. Ten opzichte van dit kwart is het niet eerlijk dat zij wél nog opdraaien voor deze kosten, terwijl de andere 75% dat niet meer doet. In West-Vlaanderen moeten nog 3 van de 15 vredegerechten worden overgenomen door de Regie der Gebouwen, die voortaan bevoegd zal zijn.

Het voorontwerp van wet dat de huisvestingsplicht van de vredegerechten naar het federale niveau brengt, moet in het najaar nog worden goedgekeurd door het parlement. Zodra de goedkeuring een feit is, zullen ook de vredegerechten van Wervik, Waregem en Nieuwpoort worden overgenomen door de Regie der Gebouwen.

Sabien: "Voor Wervik werd in 2011 al beslist om een deel van de dienstensite van de stad Wervik in huur te nemen voor het vredegerecht. Die site is nu nog in opbouw. Wellicht zal het vredegerecht er haar intrek kunnen nemen rond de jaarwisseling, waarop de Regie der Gebouwen de ruimtes zal huren."

Het vredegerecht van Waregem bevindt zich in een gebouw dat eigendom is van het Waregems AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) Stadsontwikkeling, en dat door de gemeente worden gehuurd. Het vredegerecht zal op die locatie kunnen blijven, en de Regie zal wellicht het huurcontract van de gemeente overnemen.

In Nieuwpoort is het vredegerecht gehuisvest in een gebouw dat eigendom is van de gemeente, maar dat niet meer voldoet aan de huidige functionele eisen. Een verhuis dringt zich op, maar een concrete oplossing is er momenteel nog niet. Er zal in eerste
instantie bekeken worden of er mogelijkheden zijn binnen patrimonium dat federaal al in beheer is.