Slechts 320 militairen overgestapt naar federale overheid 

FOD


 

 

2008


 

 

2009


 

 

2010


 

 

2011


 

 

2012


 

 

TOTAAL


 

 

Justitie


 

 

0


 

 

69


 

 

11


 

 

1


 

 

0


 

 

81


 

 

Binnenlandse Zaken


 

 

91


 

 

90


 

 

24


 

 

17


 

 

8


 

 

230


 

 

Buitenlandse Zaken


 

 

0


 

 

2


 

 

0


 

 

0


 

 

0


 

 

2


 

 

Rijksdienst voor
  Pensioenen


 

 

0


 

 

0


 

 

4


 

 

3


 

 

0


 

 

7


 

 

TOTAAL


 

 

91


 

 

161


 

 

39


 

 

21


 

 

8


 

 

320


 


"In 2008 organiseerde de FOD Justitie een eerste wervingsgolf voor militairen. Dat resulteerde in 69 overplaatsingen in 2009: 16 naar penitentiaire inrichtingen, 15 naar de Staatsveiligheid, 14 naar justitiehuizen en 24 naar andere diensten. De wervingsgolf van 2009 leidde tot 11 overplaatsingen in 2010 (10 naar penitentiaire inrichtingen en 1 naar de Staatsveiligheid)", zegt Sabien. "De interesse van de militairen voor het gevangeniswezen is dus beperkt." In 2011 en 2012 zijn er geen wervingen geweest voor de FOD Justitie en er is ook geen nieuwe voorzien.

Sabien merkt op dat bovenstaande cijfers minder euforisch zijn dan de vreugdeberichten uit het verleden. "Eind 2008, bij de ondertekening van het protocolakkoord waarin de samenwerking tussen Defensie en Justitie formeel werd vastgelegd, werd aangekondigd dat er op dat moment al 268 militairen de overstap naar de FOD Justitie hadden gemaakt of in de wervingsreserve zaten. Vandaag blijkt dat tussen 2003 en 2012, in tien jaar tijd, slechts 227 militairen de overstap hebben gemaakt: 1 in 2011, 11 in 2010, 69 in 2009, 96 in 2004 en 50 in 2003 (allemaal naar het Veiligheidskorps). In het budget van Defensie van 2008 was zelfs voorzien dat 500 militairen de overstap zouden maken naar de FOD Justitie...", aldus Sabien.

"In 2008 werd de doelstelling vooropgesteld om tegen eind 2012 het aantal personeelsleden bij Defensie terug te dringen tot ongeveer 34.000. Die doelstelling werd eind 2011 al bereikt. Op 3 april 2013 telde Defensie 30.575 militairen en 1.875 burgerpersoneelsleden", zegt Sabien. "De overstap van militairen naar andere FOD's (320 tussen 2008 en 2012) is maar voor een klein gedeelte hiervoor verantwoordelijk. De afslanking van het leger wordt vooral gerealiseerd door (vervroegde) pensionering."


 

UITSTROOM VAN MILITAIREN


 

 

2011


 

 

2012


 

 

vrijwillige opschorting van prestaties*


 

 

1.366


 

 

1.118


 

 

pensioenen op leeftijdgrens


 

 

951


 

 

1.176


 

 

ontslag op aanvraag van de militair


 

 

802


 

 

815


 

 

ontslag van ambtswege**


 

 

164


 

 

144


 

 

wegens medische ongeschiktheid


 

 

138


 

 

170


 

 

overlijden


 

 

77


 

 

78


 

 

overstap naar andere FOD


 

 

21


 

 

8


 

 

einde contract


 

 

1


 

 

1


 

 

TOTAAL


 

 

3.520


 

 

3.510


 


* Het systeem van VOP's biedt militairen de kans om vanaf vijf jaar voor hun pensioen af te zwaaien met een behoud van 75% van hun laatste brutoloon, ongeacht hun rang als vrijwilliger, onderofficier of officier. In 2013 zullen er geen VOP's worden toegekend.

** bij tuchtmaatregel: 14 in 2011 en 17 in 2012; ten gevolge van de verschijning hetzij voor de deliberatiecommissie (verlies van hoedanigheid van kandidaat-militair) hetzij bij beslissing van de militaire commissie van geschiktheid en reform: 150 in 2011 en 127 in 2012


 

INSTROOM VAN MILITAIREN


 

 

2011


 

 

2012


 

 

TOTAAL


 

 

1.298


 

 

1.557