'Amper 320 militairen naar federale overheid overgestapt'


Zo'n vrijwillige overstap was bedoeld om het leger snel te laten afslanken. 'Uit
cijfers van defensieminister Pieter De Crem (CD&V) blijkt echter dat die
afslanking vooral wordt gerealiseerd door de (vervroegde) pensionering van
militairen', aldus nog Lahaye-Battheu. Volgens haar staan deze
cijfers ook in schril contrast met de 'vreugdeberichten' uit het verleden. 'Op
een gegeven moment was er sprake van al 268 soldaten die naar de FOD Justitie
overstapten - er was in 2008 zelfs voorzien dat 500 militairen naar de FOD
Justitie zouden gaan - terwijl dat er tot op vandaag in realiteit nog maar 227
zijn.'

Bron: Het Nieuwsblad, 24 augustus 2013.