Vorig jaar konden 47 gedetineerden ontsnappen


Uit de onderstaande tabel blijkt dat een derde van de 347 ontsnappingen tijdens de afgelopen 6 jaar gebeurde uit een gesloten strafinrichting, en twee derde uit een open of een halfopen instelling.

 

 


 

 

Gesloten


 

 

(half-)open


 

 

TOTAAL


 

 

2007


 

 

12


 

 

30


 

 

42


 

 

2008


 

 

22


 

 

40


 

 

62


 

 

2009


 

 

34


 

 

39


 

 

73


 

 

2010


 

 

10


 

 

48


 

 

58


 

 

2011


 

 

26


 

 

39


 

 

65


 

 

2012


 

 

14


 

 

33


 

 

47


 

 

TOTAAL


 

 

118


 

(34%)


 

 

228


 

(66%)


 

 

347

 

 (100%)   


 

In 2012 werd de omstandigheid van een ontsnapping uit een gesloten instelling niet geregistreerd in 8 van de 14 gevallen. 2 ontsnappingen gingen gepaard met een gijzelneming, 2 gebeurden tijdens een ziekenhuisverblijf en 1 keer was er sprake van een persoonsverwisseling.

De ontsnappingen uit open of halfopen instellingen dat jaar gebeurden vooral vanuit de celruimte (14 van de 33). In de andere gevallen ging het om ontvluchting uit gesloten aanhorigheden zoals de wandelkoer of het atelier of een extra-muros activiteit.

Sabien: "Wie na een ontsnapping opnieuw gevat wordt, riskeert geen bijkomende straf als er tijdens de vlucht geen geweld gebruikt wordt. Dat is een verkeerd signaal. Een ontsnapping tast het veiligheidsgevoel van de burger aan, en is door de onmiddellijke inzet van mensen en middelen voor de klopjacht ook niet goedkoop."

Sabien diende in 2010 al een wetsvoorstel in om ontvluchting strafbaar te stellen. De Kamercommissie Justitie organiseerde al hoorzittingen, doch tot een stemming kwam het nog niet.