Met toerismetaks nieuwe pestbelasting in Poperinge


"Het CD&V-Samen bestuur, dat na de verkiezingen van 14 oktober 2012 maar nipt een meerderheid kon vormen met 50.9% van de Poperingse stemmen, is hardleers. Het bestuur blijft op hetzelfde elan doorgaan, en ramt - tegen alle beloftes in - een nieuwe belasting door de strot van de Poperingenaar," aldus Sabien, fractieleider van Open Vld in de gemeenteraad.

Met de invoering van deze nieuwe taks, waarbij een belasting wordt geheven op het verhuren van slaapgelegenheid aan personen ouder dan 12 jaar in toeristische logies, bekleedt Poperinge voortaan een vijfde plaats in de West-Vlaamse statistieken die het aantal belastingen per gemeente weergeven.

Opbrengst van 70.000 euro per jaar moet verschil maken

Sabien: "De enige verantwoording van bevoegd schepen Jurgen Vanlerberghe om deze taks in te voeren is de voorziene opbrengst van 70.000 euro per jaar. Terwijl voor 2013 1,4 miljoen euro voorzien was voor toerisme, moet die ‘luttele' 70.000 euro de komende jaren het verschil gaan maken. Deze nieuwe belasting zal zowel voor de uitbaters als voor de stad extra administratief werk met zich meebrengen, zodat wij ons ook afvragen of het sop de kolen wel waard is."

Tijdens twee informatievergaderingen, die werden georganiseerd op vraag van de sector, werd meermaals gevraagd om het tarief van de belasting, aan 1,5 euro per gast ouder dan 12 jaar, te verlagen naar 1 euro. Inspanningen op dit vlak werden beloofd, maar aanpassingen aan het reglement om de sector tegemoet te komen, kwamen er niet. De schepen kon ook niet antwoorden op de vraag wat er met de opbrengst van de belasting zal gebeuren. Er werd wel beloofd "dat die integraal zal terugvloeien naar de sector".

Taks op vraag van Open Vld beperkt tot 1 jaar

Bij de bespreking van het punt vroeg Sabien de stemming over een amendement: "Daar waar de belasting voorzien was voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018, wordt de belasting nu beperkt tot 1 jaar. Het reglement moet vóór 31 december 2014 worden geëvalueerd, en op basis van deze evaluatie desgevallend herzien. En wij zullen hierover waken."