Restauratie stadhuis kost plots 260.000 euro meer


"We hebben toen de info gegeven, waarover we op dat moment beschikten", reageerde burgemeester Christof Dejaegher. "Blijkbaar was er al een tijdje een discussie aan de gang tussen de architect van het project en de aannemer. Zij raakten het niet eens over de afgesproken prijs voor een deel van de al uitgevoerde werken. De architect had het over 24.000 euro, terwijl het volgens de aannemer om 100.000 euro ging. We zijn dan mee gaan onderhandelen, tot er een akkoord uit de bus kwam. Dit was vooral van belang om het niet tot een rechtszaak te laten komen. Bovendien was de gunningsprijs al bijzonder laag, vooral in vergelijking met het geraamde bedrag in de begroting. Met deze toegeving zijn we enkel in de buurt van het geraamde bedrag gekomen. Het gaat ook om een meerkost van veertien procent, en niet van achttien procent. Eigenlijk valt dat nog mee voor een restauratiedossier", aldus Dejaegher. Open Vld vroeg zich daarop af waarom de gemeenteraad niet op de hoogte werd gebracht van de discussie. "Wij kunnen deze meerkost niet goedkeuren, ondanks het feit dat de stad blijkbaar nog sterk heeft onderhandeld. Wij hebben er als partij altijd op gehamerd dat de stad te vaak met te hoge meerkosten wordt geconfronteerd. Als de stad de ontwerper nauwer zou betrekken bij de opmaak van ramingen en de gunning zou het misschien mogelijk zijn om in de toekomst tot een meer correcte geschatte prijs te komen", besloot Lahaye-Battheu.

Bron: Het Laatste Nieuws, 02 oktober 2013, Lisa Bacelle