Iedereen wil af van Bellens, niemand wil ontslag betalen


'Het spijt me als dit initiatief verkeerd is overgekomen.' Didier Bellens kreeg de spijtbetuiging met moeite over zijn lippen. Bellens, CEO van het grootste Belgische overheidsbedrijf, moest zich gisteren publiekelijk voor het parlement verantwoorden na een boze brief aan het adres van CD&V-voorzitter Wouter Beke. Hij klaagde daarin openlijk over de beschuldigingen van CD&V-parlementslid Roel Deseyn aan zijn adres. 'Pure intimidatie en een aanval op de vrije meningsuiting', klonk het vernietigend in het parlement. Bellens antwoordde in zijn gekende stijl: onbewogen, onverstoorbaar en op het randje van arrogant. 'Ik wilde enkel discreet op enkele fouten wijzen en duidelijkheid scheppen', voegde hij er uitdagend aan toe.

Belangenconflict

Ook de beschuldigingen van belangenvermenging bij de verkoop van een Belgacom-gebouw aan een vastgoedbedrijf waar Bellens bestuurder is, veegde de topmanager achteloos van tafel: 'Er kan geen sprake zijn van een belangenconflict, want het gebouw is nog niet eens verkocht.' Strikt juridisch is daar niets tegen in te brengen, Bellens is op dat vlak nog nooit op een foutje betrapt(zie kader), maar het weerspiegelt zijn visie op ethiek en goed bestuur. 'Hij lacht de politiek uit in ons gezicht', zegt Kamerlid Roel Deseyn (CD&V). 'Niemand gaat Bellens nu nog steunen, ook de PS niet(Bellens is van
PS-signatuur, nvdr.).'

Dat blijkt te kloppen. Nadat premier Elio Di Rupo (PS) tijdens zijn beleidsverklaring al een prik uitdeelde naar Didier Bellens, is de PS het nu helemaal beu. 'Hij heeft de rode lijn volledig overschreden', maakt Kamerlid Karine Lalieux (PS) zich kwaad. 'Er is maar één probleem met Belgacom, en dat is zijn gedrag. Dat heeft hij duidelijk nog altijd niet begrepen. Blijkbaar leeft hij op een andere planeet.'

Volgens N-VA-Kamerlid Peter Dedecker verschuilt Bellens zich bij de bedenkelijke vastgoeddeal eens te meer achter de juridische feitelijkheden. 'Bellens is een inbreker die een bank binnenvalt maar de kluis niet open krijgt, en daarna doet alsof er niets aan de hand is. De sfeer van belangenvermenging zit ingebed in de cultuur van Belgacom.'

Beurskoers

Terwijl de parlementsleden, meerderheid en oppositie, hem gezamenlijk aan de schandpaal nagelden, zat Bellens er schijnbaar ongeïnteresseerd bij. 'Bij Bellens draait alles rond geld, en dat zorgt voor problemen', zegt een regeringsbron. Bellens is alle steun kwijt, maar veel heeft hij niet te vrezen. En dat wéét hij. 'Iedereen wil hem kwijt, maar er hangen te veel risico's aan zijn ontslag', klinkt het binnen de regering.

Zo heeft Bellens bij zijn ontslag recht op een riante ontslagvergoeding van om en bij de 2 miljoen euro. Niemand wil Bellens met dat cadeau de laan uitsturen. Het risico bestaat ook dat het ontslag van Bellens een onverwachte daling van de beurskoers zou meebrengen.

Vervanger

Bovendien zou de regering op korte termijn een vervanger moeten zoeken voor Bellens. Op een paar maanden van de verkiezingen is een nieuwe benoemingsheisa zoals met de NMBS al helemaal uit den boze, luidt het in de regering. De regering lijkt dus gedoemd om Bellens zijn contract te laten uitzitten tot 31 december 2014.

Maar het parlement legt zich daar niet zomaar bij neer. Meerderheid en oppositie vroegen gisteren al om een extern, onafhankelijk onderzoek naar de vermeende belangenvermenging van Bellens. De partijen zetten ook druk op de raad van bestuur van Belgacom die daarover moet beslissen. 'Niets sluit uit dat voorzitter Stefaan De Clerck het politieke signaal al eerder opvangt en het onderzoek meteen aanvraagt', zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

Bron: Het Nieuwsblad, 18 oktober 2013.

 

Alle steun kwijt maar te duur om te ontslaan

"Mijnheer Bellens, wij leven blijkbaar niet op dezelfde planeet en hebben niet dezelfde opvattingen over ethiek en goed bestuur." De PS was bikkelhard voor Belgacom-topman Didier Bellens tijdens een hoorzitting in de Kamer. Met de Franstalige socialisten verliest de eigengereide CEO van Belgacom zijn laatste politieke steun. "Toch is de kans groot dat hij blijft zitten waar hij zit", zegt Stefaan Van Hecke (Groen). "Hem de laan uitsturen is gewoon te duur."

Didier Bellens werd gisteren gesommeerd naar de Kamer om uitleg te geven over de brief die hij schreef naar CD&V-voorzitter Wouter Beke over Roel Deseyn (CD&V). Die had Bellens ervan beschuldigd informatie achter te houden in de affaire rond de gehackte netwerken van Belgacom. Bellens moest zich ook verantwoorden over mogelijke belangenvermenging bij de verkoop van een Belgacomgebouw. De topman maakte geen goede beurt, ook al ondernam hij een halfslachtige poging om zich te excuseren voor de brief. "Het spijt me als dit initiatief verkeerd is overgekomen. Als ik me aangevallen en beledigd voel, is het mijn recht om me te verdedigen." Zijn houding schoot bij veel parlementairen in het verkeerde keelgat, niet het minst bij Karine Lalieux (PS): "Uw pogingen tot intimidatie zijn onaanvaardbaar voor een CEO van een overheidsbedrijf. Het probleem is niet dat een parlementslid uw gedrag bekritiseert, het probleem is uw gedrag."

Hoongelach

Voor Bellens is er ook geen vuiltje aan de lucht bij de nakende verkoop van het Stro-gebouw in Brussel. Eén van de kandidaat-kopers is Immobel, een vastgoedbedrijf waar Bellens zelf ook bestuurder is. Dankzij de goede connecties zou Immobel meer informatie hebben gekregen. Bellens wuifde dat weg. "Immobel kreeg geen enkel voordeel. Misschien is het u ontgaan, maar het gebouw is niet verkocht. En als het niet verkocht werd, is er per definitie geen belangenconflict." De uitleg oogstte hoongelach. "Het is alsof iemand die een bank probeert te beroven maar de kluis niet openkrijgt, zou zeggen: 'Ik heb niets verkeerd gedaan'", zei Peter Dedecker (N-VA) verontwaardigd. Waarop Bellens prevelde: "Inderdaad." Na een tussenkomst van zijn medewerkster voegde hij eraan toe: "Er is inderdaad niets verkeerd gebeurd." Zijn misprijzende opstelling joeg het parlement de gordijnen in. "Bellens was behoorlijk arrogant. Alsof hij het beneden zijn waardigheid vond naar de commissie te komen", zegt Stefaan Van Hecke. Ook de regeringspartijen zijn kritisch. "Dat de CEO van Belgacom een bestuursfunctie heeft bij een vastgoedbedrijf dat een gebouw van Belgacom wil kopen, dat is de kat bij de melk zetten", vindt Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Het scherpst was PS-Kamerlid Karine Lalieux: "Wij leven duidelijk niet op dezelfde planeet en hebben niet dezelfde visie op ethiek en goed bestuur. Bellens stelt zich op als slachtoffer. Alsof hij niet begrijpt dat zijn gedrag het probleem is." Dat uitgerekend de PS zich zo distantieert van de CEO is niet zonder belang. Bellens werd op voordracht van de PS benoemd. Ook premier Elio Di Rupo (PS) spelde hem deze week subtiel de les tijdens zijn regeerverklaring. "Sommigen lijken het niet te begrijpen. Managers van overheidsbedrijven hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de staat en de burgers."

Vertrekpremie

"Bellens verliest zienderogen steun", stelt Stefaan Van Hecke vast. Toch gelooft hij niet dat de topman gedwongen zal worden op te stappen. "Daarvoor is zijn vertrekpremie veel te hoog." Bellens heeft inderdaad een mandaat van zes jaar dat pas afloopt in maart 2015. Als dat contract voortijdig wordt opgezegd, heeft hij recht op een vergoeding van één jaar loon. Dat liep vorig jaar op tot 2,1 miljoen euro: een basisloon van 963.000 euro en 1,1 miljoen aan bonussen. Bovendien blijkt uit het jaarverslag van Belgacom dat Bellens recht heeft op één jaar loon als hij belooft minstens één jaar niet te werken voor de concurrentie. Bellens voortijdig ontslaan zou dus tot 4,2 miljoen kosten. Of in het beste geval 1,9 miljoen als bij de berekening van zijn vertrek- en concurrentiepremie 'slechts' gekeken wordt naar zijn basisloon van 963.000 euro per jaar.

Bron: Het Laatste Nieuws, 18 oktober 2013.

 

"Externe audit nodig naar Didier Bellens"

Het ziet ernaar uit dat er wel degelijk een externe audit komt naar een mogelijk belangenconflict rond Belgacom-CEO Didier Bellens en de verkoop van het Stro-gebouw. Dinsdag wil de Kamercommissie Infrastructuur daarover "een sterk signaal uitsturen".

Bellens liet donderdag tijdens een parlementaire hoorzitting nog verstaan dat er volgens hem geen sprake was van een belangenconflict. De verkoop van het afgedankte Belgacom-gebouw aan Immobel, waar hijzelf bestuurder is, is immers niet doorgegaan. Ook pleitte een interne audit bij Belgacom hem vrij, klonk het. Meerderheid noch oppositie nam daar echter genoegen mee. Aan het eind van de plenaire Kamerzitting liet commissievoorzitster Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) verstaan dat de volgens haar "kamerbrede steun" voor een externe audit volgende week gevolg zal krijgen. Maar de Kamer noch de regering kunnen dat beslissen, dat moet de raad van bestuur van Belgacom doen. Sabien Lahaye-Battheu hoopt dat Stefaan De Clerck, de voorzitter van Belgacom, daar oren naar heeft. Hij wordt volgende dinsdag gehoord door de commissie Infrastructuur. Bellens zelf liet donderdag in elk geval verstaan in een interne audit geen graten te zien. "Ik wens dat er geen misverstand bestaat in dit dossier", besloot hij in de
Kamer.

Motie

Moties van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang over de strapatsen bij Belgacom werden donderdag in de plenaire zitting weggestemd. Zo wilde N-VA dat de regering alle leden van de raad van bestuur en hun mogelijke belangenconflicten zou doorlichten, terwijl Vlaams Belang het Rekenhof wilde belasten met de externe audit rond het Stro-gebouw. Maar voor dergelijke immodossiers is het Rekenhof niet bevoegd, zo viel nog te horen bij Lahaye-Battheu.

Verontschuldiging

Nog gisteren heeft Didier Bellens zich verontschuldigd voor zijn brief aan CD&V-voorzitter Wouter Beke. Daarin maakte hij zijn beklag over de kritiek van CD&V'er Roel Deseyn aan zijn adres omdat die inhoudelijk fout zou zijn geweest.

Bron: Het Belang van Limburg, 18 oktober 2013.

 

Spervuur van kritiek raakt Bellens niet

 

Belgacom-CEO Didier Bellens moest gisteren in het parlement uitleg komen
geven over de meest recente polemiek. Een regen aan kritiek ten spijt, werd het
een overbodige voormiddag.

'Ik verwacht er eigenlijk niet te veel van. We kennen hem ondertussen wel.' Zeggen dat de spanning voor de parlementaire hoorzitting te snijden was, zou de waarheid geweld aandoen, getuige deze uitspraak van een aanwezig parlementslid. Nog voor Bellens één voet in de commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven had gezet, leek de uitkomst al duidelijk. Net als vorig jaar - toen Bellens er tot tweemaal toe uitleg moest komen verschaffen bij een hoog opgelopen ruzie van enkele medewerksters, die afstraalde op het bedrijf - kon de Belgacom-CEO na afloop fluitend het pand verlaten. Gisteren werd Bellens op het matje geroepen in verband met een mogelijk geval van belangenvermenging in de verkoop van het zogenaamde Stro-gebouw in Brussel (zie inzet). Dat een intern onderzoek bij Belgacom ondertussen de CEO had vrijgepleit, weerhield de aanwezige parlementsleden niet om alle registers open te trekken. Zelden zaten meerderheid en oppositie meer op één lijn dan in hun kritiek op de CEO van
Belgacom. Die weerklonk het hardst als het over de brief ging die Bellens had gestuurd naar CD&V-voorzitter Wouter Beke. Daarin had hij zich beklaagd over parlementslid Roel Deseyn, die zich in de nasleep van een digitale inbraak bij Belgacom erg kritisch had uitgelaten over Bellens. Volgens de CEO bevatte de kritiek van Deseyn feitelijke onjuistheden, en wou hij die rechtzetten, zonder het recht op vrije expressie te beknotten. Daarom begon de hoorzitting ook met een milde verontschuldiging. 'Het spijt me als mijn initiatief verkeerd is overgekomen', klonk het. 'Ik wilde mezelf gewoon verdedigen en duidelijkheid verschaffen.' Die verontschuldiging bleek onvoldoende om de parlementsleden te sussen. Ze gaven Bellens dan ook stuk voor stuk een veeg uit de pan, voor ze overgingen tot de orde van de dag.

'Uw intimidatie is onaanvaardbaar', raleerde Karine Lalieux (PS). 'Niet het gedrag van Roel Deseyn was een probleem, het uwe was dat wel.' Deseyn zelf vroeg Bellens om hem volgende keer gewoon zelf aan te schrijven. 'Ik zal u straks mijn adres geven.' De brief werd door de commissieleden echter vooral gezien als een symptoom van iets fundamentelers bij Bellens, iets wat zich ook manifesteert in de eigenlijke reden waarom Bellens zich moest melden: de zweem van belangenvermenging. 'U bevindt zich op de lijn tussen legaliteit en ethiek', drukte Ronny Balcaen (Ecolo) het uit. 'Het is niet omdat we veel mogen in het leven, dat ook alles wenselijk is', klonk het bij Deseyn. Die kritiek was tegelijk de grote zwakte van de hoorzitting. Want, regen aan vragen ten spijt, niemand kon Bellens ook maar in het minste uit zijn lood slaan in verband met het verkoopproces van het Stro-gebouw. Bellens pareerde alle vragen van de parlementsleden met zichtbaar gemak, door zich overal louter binnen strikt juridisch veilig terrein te begeven. De CEO hield zich aan de letter van de wet, en daar viel eigenlijk weinig tegen te beginnen.

Verbijsterend toppunt van die instelling, was volgende uitspraak van Bellens. 'Mag ik jullie erop wijzen dat er helemaal geen verkoop is geweest van het gebouw? Er kan dus helemaal geen sprake zijn van een belangenvermenging.' De monden van de aanwezige parlementsleden vielen net niet open bij zo'n rigide interpretatie van de regels. De hoorzitting van gisteren leek op het einde van de dag dan ook meer een oproep tot strengere regels rond corporate governance, dan op een onderzoek naar de mogelijke belangenvermenging van Bellens. Dat de Belgacom-baas gisteren geen krimp moest geven onder de striemende kritiek, wil niet zeggen dat er niet wordt doorgeboomd op het verkoopproces van het Stro-gebouw. Want alle parlementsleden gaven blijk van weinig vertrouwen te hechten aan het onderzoek dat bij Belgacom gebeurde naar de transactie. 'De uitkomst van de audit is geruststellend, maar dan wel alleen voor u', sneerde Lalieux richting Bellens. Daarom is de commissie van plan om verder te gaan,
onder andere door zelf sleutelfiguren in het verkoopproces richting parlement te
sommeren. Zo hopen ze de vragen die Bellens naar hun gevoel niet afdoende
beantwoordde toch nog beantwoord te krijgen. Daar bovenop ziet het ernaar uit dat er ook een externe audit naar de zaak zal komen. Daar is althans 'kamerbrede steun voor', aldus commissievoorzitster Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Ze wil dan ook snel Belgacom-voorzitter Stefaan De Clerck richting parlement halen om hem te vragen voor een externe audit. Bellens had eerder al aangegeven daar niet mee in te zitten. Vraag is wat zo'n audit zou toevoegen. Hoewel er nog enkele vragen openstaan - bijvoorbeeld wanneer het eerste contact met Immobel plaatsvond - valt te betwijfelen of daar bewijs van te vinden is.

Wat voorafging

Bij het verkoopproces van het Stro-gebouw - centrum Brussel, bij de Zavel - kwam Didier Bellens vorig weekend in opspraak toen in de media verscheen dat het vastgoedbedrijf Immobel een voorsprong van twee jaar had gekregen op de concurrentie om een project rond het gebouw - 'een luxueus rust- en verzorgingstehuis' - voor te bereiden. Die voorsprong zou te danken zijn aan Bellens, die bestuurder is bij Immobel. Bellens ontkent dat hij de regels van deugdelijk bestuur heeft overtreden, maar Belgacom opende wel een interne audit om de vastgoedtransactie te onderzoeken. Die audit kwam bijzonder snel tot de conclusie dat er inderdaad geen regels werden overtreden in het verkoopproces. 'Op geen enkel moment was Didier Bellens bij het dossier betrokken', zei voorzitter Stefaan De Clerck bij de voorstelling van het auditrapport. 'Noch bij Belgacom, noch bij Immobel. Bellens is sinds 2007 bestuurder bij Immobel. Iedereen weet dat, het staat jaar na jaar zwart op wit in Belgacoms jaarverslag. En Bellens weet dat hij zich bij Belgacom niet mag mengen in vastgoeddossiers.'

Bron: De Tijd, 18 oktober 2013.

 

Hij leeft op een andere planeet

CEO Didier Bellens slaagde er niet in het parlement te overtuigen dat er niets aan de hand is bij Belgacom. Het resultaat van zijn passage in de Kamer is een onafhankelijke audit naar mogelijke belangenvermenging, bijkomende hoorzittingen en een roep om de wet op de overheidsbedrijven aan te passen.

Bellens mocht gisteren in de Kamercommissie Infrastructuur tekst en uitleg geven over een aantal dossiers waarmee hij de voorbije weken in opspraak kwam. Het ging onder meer om het dossier van het Strogebouw die deze krant aan het licht bracht. Nog voor Belgacom bekendmaakte dat de onderneming het gigantische pand in hartje Brussel wilde verkopen, was het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Immobel op de hoogte van het dossier. Immobel, waar Bellens bestuurder is, mocht zelfs haar plannen voor het gebouw komen voorstellen op een bijeenkomst met Ray Stewart, de financieel directeur vanBelgacom. Volgens zowat alle aanwezige parlementsleden, van meerderheid en oppositie, is er een probleem. Maar Bellens leek zich van geen kwaad bewust. "Misschien is er iets dat u ontgaan is. Het gebouw is nog niet verkocht, dus kan er geen belangenvermenging zijn. Als het u niet ontgaan is,tant mieux", klonk het laconiek. "Wat dan met de voorkennis, de voorsprong om alle plannen uit te tekenen? Dat is de essentie van de zaak", zei Stefaan Van Hecke (Groen).

"Het is alsof iemand die een bank probeert te beroven maar de kluis niet open krijgt, niets gedaan zou hebben", stelde Peter Dedecker (N-VA). "Inderdaad", bevestigde Bellens. Het was zowat het enige antwoord dat hij in het Nederlands gaf. Om enkele minuten later - nadat zijn medewerkster hem iets in het oor had gefluisterd - mee te delen dat hij de opmerking van Dedecker misschien niet helemaal begrepen had. Opmerkelijk was dat Bellens de Kamerleden een uitgebreide uiteenzetting gaf over de technologische evoluties in de telecomsector, maar op een hele reeks vragen vergat te antwoorden.

Commissievoorzitter Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) moest er bij Bellens op aandringen om alsnog te antwoorden op een resem pertinente vragen. Zo moest de Belgacom-CEO uiteindelijk erkennen dat hij Arsema, zijn persoonlijke immobiliënvennootschap, had laten oprichten door een Belgacom-werknemer. "Die man heeft mij gewoon administratief geholpen", klonk het. Na zijn ontslag werd de werknemer vervangen door de broer van Bellens. Al moest de CEO later toegeven dat de werknemer aandelen in Arsema heeft gehad.

Beledigd

De parlementsleden toonden zich ook verbolgen over de brief die Bellens naar CD&V-voorzitter Wouter Beke stuurde. Daarin klaagde hij over kritiek van Kamerlid Roel Deseyn. "Klagen bij een partijvoorzitter is intimidatie. De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Het probleem is niet dat een parlementslid uw gedrag bekritiseert, het probleem is uw gedrag", sneerde Karine Lalieux (PS). "Ik voelde me beledigd", merkte Bellens op. "Respect moet van twee kanten komen. Ik had het recht om me te verdedigen. Maar het spijt me als dit initiatief verkeerd is overgekomen. Ik wilde enkel duidelijkheid scheppen." De interne audit die Belgacom in amper twee dagen tijd uitvoerde, werd als onvoldoende ervaren. Iedereen sloot zich aan bij de vraag naar een externe audit door een onafhankelijke instantie. Ook Bellens. Al zal die audit volgens hem niets opleveren. Naast de roep om een externe audit was er veel bijval voor het idee van Deseyn om bijkomende hoorzittingen te organiseren. Lalieux drong zelfs aan op een herziening van de wet van 1991 op de overheidsbedrijven. "U leeft op een andere planeet meneer Bellens. Er is een verschil tussen wettelijkheid en ethiek", besloot het PS-kamerlid.

Bron: De Morgen, 18 oktober 2013.