'Doorlopende' wegen in kaart gebracht


"Als we het stappen en fietsen willen bevorderen als alternatief voor de auto, moeten we ervoor zorgen dat er tijdswinst is. Voetgangers en fietsers kunnen die vaak realiseren door gebruik te maken van die, vaak nog onbekende, 'doorlopende straten'", zegt Lahaye-Battheu. Intussen besliste het college om de 'doorlopende straten' van Poperinge en de deelgemeenten in fasen in kaart te brengen. Volgende straten in de bebouwde kom van Poperinge zullen zo'n verkeersbord krijgen: Briekedreef, Klimopstraat, Komstraat (tussen
Switch Road en Oostlaan), L. Van Merrisstraat, Korte Reningelststraat, Toekomststraat, Switch Road (ingang stadspark), Valkenberg, Weversstraat, Wolstraat, Lakenstraat en Vleterstraat. Vervolgens komen de deelkernen en het buitengebied aan bod.

Bron: Het Laatste Nieuws, 23 oktober 2013, Lisa Bacelle