Vzw moet stad in schijven terugbetalen


 

De creatieve diefstal van Kultuurgemeenschap Haringe was ook hét gespreksonderwerp op de Poperingse gemeenteraad maandagavond. Vorige week kwam aan het licht dat de stad Poperinge, die de water- en elektriciteitsfactuur van de kerkfabriek betaalt, ook al jaren opdraait voor de energiekosten van feestzaal De Levaard. Die wordt uitgebaat door de Kultuurgemeenschap Haringe. Tussen de feestzaal en de kerk werd een ondergrondse verbinding aangelegd, waardoor de uitbaters van dezelfde aansluiting gebruik konden maken, en dit al sinds de opening in 1998. Uiteindelijk gaat het om een kost van 75.000 euro, waarvan 68.000 euro voor elektriciteit. Het bedrog werd ontdekt tijdens een orgeloptreden in de Sint-Martinuskerk. "De elektriciteit viel toen plots uit", aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Iemand wierp op dat het euvel wellicht ontstaan was omdat er in de feestzaal een feest aan de gang was. Een werknemer van de technische dienst is daarop met iemand van Eandis naar de installatie in de kerk gaan kijken en daar bleek na onderzoek inderdaad een kabel richting de feestzaal te vertrekken. De zaal was ook niet aangesloten op het waternet, waardoor snel duidelijk werd dat er iets niet klopte", aldus de burgervader.

Niemand opgevallen

Wellicht werd de aftapping al aangelegd toen de feestzaal gebouwd werd. "Aangezien er toen heel wat werken in het dorp waren, is dit wellicht niemand opgevallen", vervolgt Dejaegher. "Omdat Kultuurgemeenschap Haringe het sociaal leven ondersteunt in het dorp en zij een zaal runnen, die de stad anders wellicht had moeten openhouden, hebben we beslist om geen eenzijdige maatregel op te leggen." Het stadsbestuur is daarom met de vzw rond de tafel gaan zitten. "De kosten moeten uiteraard terugbetaald worden, maar we wilden de vzw niet leegpersen. Daarom hebben we beslist dat de vereniging jaarlijks 12.500 euro terugbetaalt, en dat zes jaar lang. De verantwoordelijken hebben ons beloofd dat dat moet lukken. Interesten hebben we niet aangerekend, aangezien de vereniging ook ten dienste van het dorpsleven staat", besluit de burgervader.Elektrische verwarming Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) vraagt zich af hoe dit bedrog zo lang kon doorgaan. "Al moet ik toegeven dat ook onze partij niets gemerkt had in de budgetten van de kerkfabrieken, die elk jaar op de gemeenteraad besproken worden. Dat bewijst hoe moeilijk het is om toezicht te houden over de kerkfabrieken." "Het is moeilijk om te achterhalen hoe dit kon gebeuren", pikt Dejaegher opnieuw in. "Geen van ons zat toen al in de gemeenteraad en ook de medewerkers van toen zijn al grotendeels weg. De meerkost van elektriciteit in de kerk werd al die jaren verklaard door de elektrische verwarming. Die moest een bepaalde temperatuur halen voor het beschermde orgel. Dat klonk aannemelijk, want ook de Sint-Bertinuskerk wordt om die reden meer verwarmd dan andere kerken", besloot de burgervader. De overeenkomst voor terugbetaling werd goedgekeurd door de meerderheid en Open Vld. N-VA, Groen en Vlaams Belang onthielden hun stem.

Bron: Het Laatste Nieuws, 30 oktober 2013, Lisa Bacelle

 

Compromis verzekert voortbestaan van vzw

Heeft dan niemand gemerkt dat er leidingen zijn gelegd van de kerk naar de feestzaal? 

Het Poperingse stadsbestuur heeft een compromis bereikt met de Kultuurgemeenschap. Die tapte vijftien jaar lang illegaal elektriciteit en water af van de Sint-Martinuskerk. De vzw moet 75.000 euro terugbetalen, gespreid over zes jaar, zodat de werking niet in het gedrang komt. 

Vijftien jaar lang tapte de vzw Kultuurgemeenschap Haringe illegaal elektriciteit en water af van de Sint-Martinuskerk voor haar feestzaal De Levaard. De vzw moet nu 75.000 euro terugbetalen aan de kerkfabriek, in zes jaarlijkse schijven.

Die gespreide terugbetaling moet het verdere bestaan van de Kultuurgemeenschap waarborgen. 'Want het is niet de bedoeling om de vzw dood te knijpen', zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). 'Daarvoor organiseert de Kultuurgemeenschap te veel waardevolle, culturele initiatieven in het dorp. En ze biedt ook logies aan jeugdgroepen.' Volgens de burgemeester ligt de werkelijke kost wellicht een stuk hoger dan de berekende 75.000 euro en vraagt de stad ook geen  nalatigheidsintresten, omdat dat de Kultuurgemeenschap volledig de das zou omdoen. 'De Kultuurgemeenschap heeft dankzij haar werking ook inkomsten, zodat ze - gespreid over zes jaar - dat bedrag kan terugbetalen, zonder dat haar werking op de helling komt te staan.'

De kwestie overheerste de debatten tijdens de afgelopen gemeenteraad. Ook de oppositie benadrukte dat de Kultuurgemeenschap een belangrijke rol speelt in het dorp en vroeg zich af of de vzw dit wel zou overleven.

'Maar hoe is het mogelijk dat dit zolang onopgemerkt is kunnen gebeuren', vroeg Open VLD-oppositieraadslid Sabien Lahaye-Battheu zich af. 'Heeft dan niemand gemerkt dat er een elektriciteits- en waterleiding is aangelegd onder de openbare weg van de kerk naar de feestzaal?''De werken werden niet opgemerkt, omdat er toen nog andere werken in het dorp bezig waren', zegt de burgemeester. 'Het is ook niet opgevallen in de rekeningen, omdat de kerkfabriek een uitleg had voor de hoge elektriciteitsfactuur. Die kwam er omdat de kerk elektrisch verwarmd wordt en omdat het historische Van Peteghem-orgel vereist dat er altijd een bepaalde minimumtemperatuur is om het in de beste omstandigheden te behouden.'

Paul Recour, voorzitter van de Kultuurgemeenschap, wou gisteren niet reageren. Het parket van Ieper heeft geen kennis van de zaak en stelt geen onderzoek in. 'Als de slachtoffers geen klacht indienen, gaan we zelf geen strafdossier opstellen', klinkt het.

Bron: Het Nieuwsblad, 30 oktober 2013, Piet Lesage en Tommy Huyghebaert