Oppositie stapt op tijdens zitting gemeenteraadGroen en Open Vld formuleerden tijdens de gemeenteraad hun kritiek op het meerjarenplan. Bij het afsluiten van haar betoog sprak Open Vld'ster Sabien Lahaye-Battheu nog even over de timing waarop het plan werd meegedeeld aan de pers. "Tot onze grote verbazing konden we het plan op 11 december al in de krant lezen", zegt Battheu. "Dat terwijl de gemeenteraad van 16 december naar 30 december werd verplaatst, omdat het meerjarenplan nog niet klaar was. Toch kon het plan al op 10 december aan de pers voorgesteld worden, en kregen wij het plan pas op 13 december. Door het opstappen uit deze gemeenteraad willen we een duidelijk signaal geven aan de meerderheid dat wij dit niet pikken." Met die woorden pakten alle leden van de oppositie hun gerief en vertrokken, zonder de reacties van de meerderheid op hun kritieken af te wachten. "Met deze actie roepen we het stadsbestuur op om voortaan wat meer respect te tonen voor haar gemeenteraad in haar manier van communiceren. Al is het geen kritiek op de inhoud van het meerjarenplan", klinkt het bij de voltallige oppositie. Bij de meerderheid was heel wat verontwaardiging af te lezen op de verbaasde gezichten. "Dit is duidelijk een politiek spelletje", reageert burgemeester Christophe Dejaegher. "Zelf lieten ze voor de gemeenteraadszitting politieke propaganda drukken met onwaarheden, maar dan moeten wij de kritiek afwachten alvorens over ons geplande beleid te communiceren. Wij organiseren maandelijks persbabbels waar de volgende gemeenteraad wordt toegelicht. Daar is in het verleden nooit over geklaagd, tot nu het plots over het meerjarenplan gaat."

Spaarvarken

"Men formuleert ook tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld: een spaarvarken uitdelen en ons verwijten dat we te veel geld uitgeven, maar geen 10 minuten later naar nog meer grote projecten vragen voor brandweer Maeke Blyde. Wanneer we dan een repliek moeten geven, lopen ze weg. Correcter was geweest dat men bij aanvang van het punt het ongenoegen geuit had en toen weggegaan was. Niet iedereen was er blijkbaar van op de hoogte, want een raadslid van N-VA diende een vraag in, die dan niet kon worden gesteld. Ook op het feit dat de gemeenteraad in de vakantie doorging, werd kritiek geleverd, maar wat is daar fout aan? In Vleteren, Heuvelland en Mesen vond de gemeenteraad precies op dezelfde dag plaats."

Bron: Het Laatste Nieuws, 02 januari 2014, Lisa Bacelle

 

Voltallige oppositie verlaat boos de gemeenteraad 

De volledige oppositie (Open VLD, Groen, VB en N-VA) is maandagavond opgestapt tijdens de gemeenteraad. Ze nemen het niet dat het meerjarenplan 2014-2019 van de stad al voorgesteld werd aan de pers nog vóór de gemeenteraadsleden het gekregen hebben. Piet Lesage

Poperinge Op de gemeenteraad gaven oppositiewoordvoerders Stéphanie De Maesschalck (Groen )en Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) eerst uitvoerig inhoudelijk commentaar bij het meerjarenplan. Groen pleit voor meer aandacht voor fietsers en voetgangers in het centrum van Poperinge en vindt ook weinig klemtonen rond duurzaamheid terug in het meerjarenplan. Open VLD ziet heel wat beloftes van 2007 terugkomen en vraagt iets te doen aan het parkeerbeleid en de toegankelijkheid op de Grote Markt, de verkeerscirculatie in de stad en de leegloop van het handelscentrum. Het nieuwe zwembad en de plannen voor de Vroonhofsite noemt Sabien Lahaye-Battheu prestigeprojecten.

Gezamenlijke verklaring

De oppositie wachtte de antwoorden van het schepencollege niet af, maar stapte op nadat Lahaye-Battheu nog een gezamenlijke verklaring van de vier oppositiepartijen had voorgelezen: 'Op 11 december mochten wij in de krant lezen dat het meerjarenplan van Poperinge door het stadsbestuur werd toegelicht aan de pers op 10 december. Als oppositie vielen wij uit de lucht. Aan ons werd immers gecommuniceerd dat de oorspronkelijk voorziene gemeenteraad van 16 december - waarop het meerjarenplan besproken zou worden - uitgesteld werd naar 30 december 'omdat het meerjarenplan nog niet klaar zou zijn'. Blijkbaar was het plan dus wel al klaar, en kon de pers op 10 december wél al ingelicht worden. Het plan viel pas op 13 december bij de raadsleden in de brievenbus. Deze communicatie getuigt dat er vanuit de meerderheid geen enkel respect is voor de gemeenteraad, voor de oppositie, voor ons als verkozenen door de Poperingenaars. Indien het meerjarenplan klaar was om voor te stellen aan de pers, dan was het ook klaar om aan de gemeenteraad te communiceren.'

Burgemeester Christof Dejaegher begrijpt de houding van de oppositie niet: 'Tijdens onze maandelijkse persbabbel lichten wij altijd de punten van de komende gemeenteraad toe aan de pers. Daar is nog nooit kritiek op gekomen. Nu het om het meerjarenplan gaat, is daar plots kritiek op. Ik begrijp ook niet waarom ze hun kritiek op het meerjarenplan wel uitvoerig toelichtten op de gemeenteraad, maar niet eens de replieken vanuit het schepencollege wilden beluisteren. Het opgevoerde schouwspel hoort thuis onder de noemer van de politieke spelletjes. Dit is een gemiste kans voor een correct debat. Wat is er nu verkeerd aan onze keuze om open te communiceren met de bevolking over onze beleidsintenties? Noemt de oppositie onze communicatie deloyaal, dan getuigt dit van een gebrek aan respect voor de democratie. Een debat vergt woord en wederwoord, want is anders oneerlijk.'

Bron: Het Nieuwsblad, 02 januari 2014, Piet Lesage