Uitzondering op wapenwet voor herdenking


De maatregel komt er nadat eerder deze week verschillende groepen aan de alarmbel trokken over de strenge wapenwetgeving in ons land. "Toch zijn hiermee niet alle problemen van de baan", zegt re-enactor Kristof Blieck.

In onze regio worden de komende vier jaar heel wat veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog nagespeeld door groepen uit binnen- en buitenland. De recente verstrenging van de wapenwet in ons land zorgt er echter voor dat het voor de re-enactors niet makkelijk is om de nodige vergunningen te krijgen voor de wapens. Hierdoor dreigden enkele groepen uit onder meer de Verenigde Staten en Australië af te haken, uit vrees dat de wapens in beslag zouden worden genomen. Om die problemen op te lossen wordt nu met hoogdringendheid een Koninklijk Besluit uitgevaardigd. Hierdoor moet het tijdelijk bezit en gebruik van wapens bij herdenkingen mogelijk worden, zonder dat een vergunning aangevraagd moet worden via de staatsveiligheid. Hierdoor wordt het papierwerk tot een minimum beperkt, zonder dat er geraakt wordt aan de verstrengde wapenwet. "Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog niet belemmeren met de wapenwetgeving", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) uit Poperinge. "Vooral re-enactors uit landen buiten de EU waren ongerust. Zij moesten eerst een tijdelijke wapenbezitsvergunning en een wapendrachtvergunning van de staatsveiligheid verkrijgen, voor ze bij het Gewest, waar de wapens het land binnenkomen, een invoervergunning konden aanvragen. Daarom zal bij hoogdringendheid het Koninklijk Besluit worden opgesteld."

Complex

Ook voor Belgische deelnemers zijn er volgens Lahaye-Battheu geen problemen. Als ze geen wapenvergunning hebben, kunnen ze specifiek voor de deelname aan een historische, culturele of folkloristische activiteit een vergunning krijgen na aangifte van de wapens. Ook voor EU-burgers zijn de problemen beperkt. Als hun wapens op een Europese vuurwapenpas vermeld staan, mogen ze deze zonder verdere formaliteiten naar ons land meebrengen. Toch zijn volgens Kristof Blieck, medewerker van het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke en zelf fervent re-enactor, hiermee niet alle problemen van de baan. "Nog niet voor alle problemen is een oplossing gevonden. Zo is het nog niet duidelijk hoe de wapendrachtvergunning verkregen moet worden, want naast een vergunning voor het bezit van het wapen, moet je ook een draagvergunning krijgen. Een ander probleem is het gebruik van losse flodders, dat niet langer toegelaten is. Zowel op Vlaams als op federaal niveau wordt heel wat gedaan om het mogelijk te maken, maar het is zeer complexe materie", besluit Blieck.

Keuring

Ook Kamerlid Bercy Slegers (CD&V) uit Wervik ziet nog steeds problemen, onder meer in de dure medische keuring voordat iemand een draagvergunning kan krijgen. "Turtelboom moet dringend werk maken van een duurzame oplossing voor re-enactors. Een oplossing die sluitend, veilig én werkbaar is voor iedereen: nationale, Europese én internationale groepen."

Bron: Het Laatste Nieuws, 17 januari 2014, Lisa Bacelle 

 

Oplossing in de maak voor 're-enactors' WO I

Voor mensen buiten de EU die over een gedeactiveerd wapen beschikken, lost het de problemen niet op 

De federale regering belooft om snel werk te maken van een Koninklijk Besluit (KB), dat hetre-enactors uit het buitenland een stuk makkelijker moet maken om hun historische wapens naar ons land te brengen. Zo kunnen ze toch veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog naspelen voor de herdenking van deGroote Oorlog. 

Poperinge/ ZonnebekeVoor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog staan de komende jaren verschillendere-enactments op het programma. Daarbij worden belangrijke veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog nagespeeld.

Maar door de strenge wapenwet in ons land dreigden heel wat buitenlandsere-enactmentgroepen af te haken. Het KB dat nu in de maak is, moet de administratieve rompslomp voor die mensen een stuk eenvoudiger maken.  

'Met het KB worden de formaliteiten tot een minimum beperkt en zorgen we voor een oplossing zonder te raken aan de principes van onze recent verstrengde wapenwet', zegt kamerlid Sabien Lahaye-Batteu (Open VLD), die hierover een vraag stelde aan de minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD).  

Langs Staatsveiligheid  

Volgens die wapenwet moet iedereen die wapens in ons land wil dragen, passeren langs Staatsveiligheid.  

'Voor burgers van de Europese Unie is er sowieso geen probleem. Als hun wapens op een Europese vuurwapenpas vermeld staan, mogen ze die zonder verdere formaliteiten naar ons land meebrengen. Voor mensen buiten de EU, zoals Canada of Australië, zal het KB ervoor zorgen dat het tijdelijk bezit bij de herdenkingen van WO I toch mogelijk wordt, zonder daarvoor een vergunning van de Staatsveiligheid te moeten vragen', zegt Lahaye-Battheu tevreden.  

Maar bij dere-enactors zelf blijft de ongerustheid bestaan. 'Er blijft een probleem bestaan voor mensen buiten de EU die over een gedeactiveerd wapen beschikken', zegt Kristof Blieck van het Memorial Museum Passchendaele 1917. 'In het buitenland worden die niet als wapen beschouwd, maar hier wel. Dus moeten ze om dat wapen in ons land te brengen een draagvergunning hebben. Maar die kunnen ze niet krijgen. Ze moeten een hele procedure doorlopen via de procureur des Konings en de gouverneur en zich medisch laten testen'.

Bron: Het Nieuwsblad, 17 januari 2014, Piet Lesage 

 

Snelle wet zorgt ervoor dat wapens van WO I wel in ons land kunnen

Er wordt bij hoogdringendheid een Koninklijk Besluit opgesteld dat het tijdelijk bezit en gebruik van historische wapens door buitenlanders mogelijk maakt.

 

Daarmee komt een oplossing voor het probleem van de zogeheten reenactments (herdenkingsopvoeringen) voor 100 jaar Eerste Wereldoorlog.

 

Door de strenge nieuwe wapenwet in België zouden buitenlanders die aan de spektakelstukken wensten deel te nemen, hun wapens uit die tijd zeer moeilijk in ons land kunnen binnenbrengen. Vooral voor deelnemers uit niet EU-landen zoals bijvoorbeeld Canada, Australië en Zuid-Afrika - landen die destijds ook soldaten stuurden - dreigden er vele formaliteiten.

 

Maar die worden via het nieuwe KB tot een minimum beperkt. Het zorgt voor een oplossing zonder te raken aan de principes van de verstrengde wapenwet, meldt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

 

Zij nam contact op met minister van Justitie Turtelboom nadat Vlaams minister-president Kris Peeters woensdag in het Vlaams Parlement een oplossing had geëist van de federale regering. Vlaanderen is bevoegd voor de importvergunningen van wapens, en daar is al een oplossing uitgewerkt door de regelgeving voor wapenbeurzen toe te passen.

Bron: Gazet van Antwerpen, 17 januari 2014, B.