Open Vld schoffelt Labille weer onderuit


Net zoals in de discussie over postbaas Johnny Thijs tackelde Open VLD Labille ook gisteren weer. 'U moet toch erkennen dat uw spierballengerol in dit dossier tegenstrijdig is met de mist die u jammer genoeg weer hebt gespuid'. Open VLD'ster Sabien Lahaye-Battheu was gisteren niet mals voor Labille, tot nader order nog altijd een coalitiepartner in de regering. Dat hij nog niet zo lang geleden samen met premier Elio Di Rupo in het parlement verklaarde dat overheidsmanagers van beursgenoteerde bedrijven - Belgacom en Bpost - niet meer dan 650.000 euro zouden verdienen en het nu toch meer blijkt te zijn, zorgde voor de nodige politieke opschudding.

Niet dat de liberalen tegen hogere toplonen zijn. Maar een te rigide houding strookt gewoon niet met de logica in de bedrijfswereld, wierp Lahaye-Battheu op. Lees: dat de strenge regel door Belgacom zou worden omzeild, stond in de sterren geschreven. 'Wij hebben daar meermaals voor gewaarschuwd.'

Labille, daarin gevolgd door PS en SP.A, verdedigde zich door te benadrukken dat de regering er voor het eerst sinds jaren is in geslaagd de toplonen echt te drukken. Dat de raad van bestuur van Belgacom Leroy enkele extralegale voordelen toekent - waardoor het loon van Leroy zou kunnen oplopen tot 800.000 euro - is een zaak van het bedrijf. 'Dat contract is er een tussen de raad van bestuur en de CEO. De minister stelt het niet op en ondertekent het niet. Het is overigens vertrouwelijk', stelde Labille. Hij wees er ook op dat de groepsverzekering van Leroy bijvoorbeeld een voordeel uit het verleden is waarover alle directieleden beschikken.

Privatiseren

Dat Labille met dat contract schermde, schoot verschillende partijen in het verkeerde keelgat. Open VLD, gevolgd door N-VA, eist overigens dat het in de Kamer - al dan niet achter gesloten deuren - aan de parlementsleden wordt voorgelegd. Labille ziet dat echter niet zitten, tot consternatie van de liberalen. 'Wij gaan niet akkoord met deze werkwijze.'

Ook nu weer kwamen de ideologische tegenstellingen tussen PS en Open VLD naar boven. De liberalen willen Belgacom eigenlijk volledig privatiseren, Labille wil net meer greep krijgen op de overheidsbedrijven. 'We hadden dat beter wettelijk geregeld. Maar daarvoor is nu eenmaal politieke moed en ambitie nodig. En dat is voor sommigen moeilijk', wierp Labille Open VLD en MR voor de voeten.

Bron: Het Nieuwsblad, 07 februari 2014, Farid El Mabrouk

 

Open Vld heeft het gehad met minister Labille (PS) 

"Hou de eer aan uzelf, want u hebt het parlement voorgelogen." Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) is gisteren in de Kamer keihard aangepakt over de extra's waarop Belgacom-CEO Dominique Leroy aanspraak kan maken, boven op haar loon van 650.000 euro.

Niet alleen oppositiepartijen N-VA, Groen en LDD vielen over hem heen, ook coalitiepartner Open Vld vertrouwt de PS'er niet meer. "Er is een tegenstrijdigheid tussen uw spierballengerol over het loonplafond van overheidsmanagers en de mist die u rond dit dossier hebt gecreëerd", haalde Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu uit. "Het hele parlement vraagt transparantie. Dat kan enkel als wij het contract kunnen inkijken, desnoods achter gesloten deuren." Labille liet uitschijnen dat hij als minister niets te zeggen heeft over hoe een contract in detail wordt onderhandeld tussen een CEO en de raad van bestuur. "Het zou beter zijn als dit alles wettelijk vastgelegd was, maar daarvoor moesten sommigen meer politieke moed aan de dag leggen." Electorale schade hoeft de belaagde Labille alvast niet te vrezen: hij neemt niet eens deel aan de komende verkiezingen.

Bron:  Het Laatste Nieuws, 07 februari 2014, DDW


Loon van nieuwe Belgacombaas splitst meerderheid 

In de plenaire vergadering van de Kamer is gisteren tijdens het vragenuur op het scherp van de snee gediscussieerd over de wedde van Begacom-baas Dominique Leroy en over de vliegroutes. Opvallend was de verdeeldheid binnen de meerderheid.

De oppositie tilt zwaar aan het feit dat Belgacom-baas Dominique Leroy tot 800.000 euro kan verdienen , en niet de 650.000 euro die de regering had gezegd. Volgens minister Jean-Pascal Labille (PS) zit het verschil in bijkomende vergoedingen die ze al had in haar vorige funcite bij Belgacom en behoudt en waar de regering niets over te zeggen heeft.Het antwoord was niet naar de zin van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Zij wil het contract van Leroy kunnen inzien in de bevoegde Kamercommissie, eventueel achter gesloten deuren. Haar vraag werd meteen gesteund door Jan Jambon (N-VA). Kamervoorzitter André Flahaut wil pas beslissen wanneer er ook een officiële schriftelijke vraag is.Ook de nieuwe door Belgocontrol besliste vliegroutes boven de noordelijke Vlaamse rand van Brussel verdeelden de meerderheid. Hier was het vooral Hans Bonte (sp.a) die met scherp schoot richting bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH). Volgens Bonte was de lawaaihinder nooit zo groot en was er nog nooit zo weinig Vlaamse inspraak. Er moet snel overlegd worden en de lasten moeten gelijk verdeeld worden over de gewesten.

Bron: Het Belang van Limburg, 07 februari 2014, ED 


Labille moet incasseren in Belgacom-saga

Minister Jean-Pascal Labille zat gisteren met rode kaken in het parlement, nu blijkt dat hij het loonplafond van 650.000 euro voor CEO's van overheidsbedrijven niet hard kan maken.

CEO Johnny Thijs. 'U en de premier hebben meermaals de spierballen laten rollen over de toplonen voor overheidsmanagers', merkte Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) smalend op. En ze vroeg meteen inzage in het contract met Leroy. 'Het loonplafondminister Stefaan De Clerck is, de gewezen voorzitter van CD&V. Van hem had kunnen worden verwacht dat hij niet buiten de lijntjes zou hebben gekleurd. 'We blijven bij de beslissing van de regering, maar we kunnen toch moeilijk raken aan de verworven rechten', probeerde De Clerck er nog wel een uitleg aan te geven, maar voor de socialisten is het een nederlaag. De stoerdoenerij over de toplonen is als een boemerang ontploft in het gezicht van de socialisten.

Bron: De Tijd, 07 februari 2014, Wim Van De Velden

 

Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) spuide gisteren in de Kamer mist over de verloning van Belgacom-topvrouw Dominique Leroy. De commissie Infrastructuur stemt tijdens haar volgende vergadering over de inzage in het contract van de Belgacom-ceo.

Van onze redacteur Christof Vanschoubroek

Brussel'We hebben maar een parttime premier. Bijna de helft van alle plenaire zittingen is de eerste minister sinds het begin van het parlementair jaar niet aanwezig', zei Stefaan Van Hecke, parlementslid voor Groen gisteren in de Kamer. Hij had de premier graag aan de tand gevoeld over de verloning van de nieuwe Belgacom-baas Dominique Leroy. Het was Elio Di Rupo (PS) zelf die op 9 januari in de Kamer uitleg gaf over het loonplafond van 650.000 euro. Een plafond, zo blijkt nu, dat de facto doorbroken wordt(DS 5 februari). Ook de N-VA drong aan op de aanwezigheid van de premier, maar die vergezelde gisteren het koningspaar tijdens een bezoek aan Parijs. Maar na een stemming bleek al snel dat er geen meerderheid was om de premier in allerijl terug te roepen.

Het was dus minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) die spitsroeden mocht lopen. En dat deed hij niet meteen overtuigend, vond N-VA-kamerlid Peter Dedecker. 'Wat is het nu? Eerst komt u met forse taal voor de aftopping van de lonen, en nu zegt u dat u er niets aan kan doen.'

Als een gladde aal probeerde Labille het parlement ervan te overtuigen dat hij hen niet had voorgelogen, door altijd te laten uitschijnen dat de nieuwe topper bij Belgacom niet meer dan 650.000 euro zou verdienen. Hij verwees nog eens naar de beslissing van de regering om het brutoloon te beperken tot 500.000 euro en een bonus van maximaal 30 procent of 150.000 euro. En voor de rest waste hij zijn handen in onschuld. 'Wat de verzekeringen betreft waarop Belgacom voor mevrouw Leroy heeft ingetekend, heeft de raad van bestuur beslist de voordelen te behouden waarop ze als lid van het directiecomité recht had.' Hij wees er ook nog op dat de regering alleen een paar principes had kunnen vastleggen, maar dat het contract een zaak is tussen Leroy en de raad van bestuur. Een contract dat bovendien confidentieel is. En mocht er toch stiekem een extra bonus bovenop de 150.000 euro toegekend worden, dan zou hij daar als hoofdaandeelhouder verzet tegen aantekenen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

CD&V opvallend afwezig

Nogal voorspelbaar kreeg Labille de steun van de andere socialisten. Karine Lalieux van de PS wees erop dat haar partij al de hele bestuursperiode ijvert om een algemene wettelijke regeling uit te werken voor de lonen van de topmanagers van de overheidsbedrijven. Maar dat de andere regeringspartijen de PS daarin niet wilden volgen.

David Geerts van de SP.A wees erop dat het loon van Leroy toch flink lager ligt dan dat van haar voorganger en dat dat toch altijd de bedoeling is geweest van het regeerakkoord. Opvallende afwezige in de hele discussie was de CD&V-fractie.

Spierballengerol

Regeringspartij Open VLD was wel scherp voor Labille. 'Er is een tegenstrijdigheid tussen het spierballengerol over het loonplafond en de mist die u rond dit dossier hebt gecreëerd', aldus Sabien Lahaye-Battheu. 'Het hele parlement vraagt transparantie, dat kan enkel als wij het contract, desnoods achter gesloten deuren, kunnen inzien. Waarop Labille 'nee' schudde. Ook de N-VA steunt de vraag tot inzage, maar de kans is klein dat die twee partijen in hun opzet zullen slagen.

Stefaan Van Hecke wou per se weten of de premier nu wel of niet op de hoogte was van de extraatjes toen hij die op 9 januari in de Kamer niet vermeldde. Ofwel heeft de premier gelogen, ofwel heeft minister Labille zijn premier met een kluitje in het riet gestuurd. 'U schudt van nee', zei Van Hecke over Labille. 'Dan hebt u een probleem. U hebt uw geloofwaardigheid helemaal verloren.' Wat de premier wist, is niet duidelijk. Op het kabinet-Di Rupo werd alleen verwezen naar het antwoord van Labille in de Kamer.

Bron: De Standaard, 07 februari 2014, Christof Vanschoubroek

 

Reportage - Liberalen op ramkoers met PS-minister van Overheidsbedrijven Labille

'Als het parlement
wat meer politieke
moed had gehad,
dan hadden jullie
al lang de wet
goedgekeurd die
de loonverhouding
beperkt'
Minister Jean-Pascal Labille (PS)
Onder boegeroep van de Kamer

Open Vld vraagt inzage in het contract van de nieuwe Belgacom-CEO Dominique Leroy. Nadat de regeringspartij van zich afbeet in het dossier rond Bpost-topman Johnny Thijs, laat ze opnieuw haar tanden zien.

"Er is een tegenstrijdigheid tussen het spierballengerol over het loonplafond en de mist die u rond dit dossier hebt gecreëerd." Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu ging tijdens het vragenuurtje frontaal in de aanval tegen minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS). "Het hele parlement vraagt transparantie, dat kan alleen als wij het contract, desnoods achter gesloten deuren, kunnen inzien." Lahaye-Battheu, lid van de meerderheid, kreeg meteen bijval van een enthousiaste N-VA-fractie. Het loon van Leroy vormt ideologisch explosief materiaal binnen de regering. Toen de Belgacom-CEO begin dit jaar werd aangesteld, klopte minister Labille zich op de borst: er kon wel degelijk een topman van een overheidsbedrijf gevonden worden voor een loon dat past binnen de normen van de regering. De vaste verloning van de Belgacom-CEO werd vastgelegd op 500.000 euro, met een variabele verloning van maximaal 30 procent. De PS, die vindt dat ook CEO's hun duit in het zakje moeten doen in deze crisistijden, haalde zo een slagje thuis na het pijnlijke vertrek van Bpost-CEO Johnny Thijs.

Parttimepremier

Open Vld, die het ook al opnam voor Thijs, schiet opnieuw met scherp. Naast de 650.000 euro, blijkt Leroy ook recht te hebben op extralegale voordelen, met onder meer een bedrijfswagen en een groepsverzekering, waardoor haar feitelijke loon zou oplopen tot 800.000 euro. "U en de premier hebben in het parlement en de media duidelijk gemaakt dat het loon onder de 650.000 euro blijft. Hoe zit het nu?", vroeg Lahaye-Battheu zich af. "Open Vld vraagt een billijk loon, zonder excessen, rekening houdend met de loonspanning met de directie", verwoordde ze het standpunt van de partij over loonrestricties. CEO's met verdienste mogen best een hoog loon krijgen, zeker gezien de concurrentie van andere bedrijven. Maar liefst acht partijen wilden de regering gisteren aan de tand voelen over het loon van Leroy. Premier Elio Di Rupo (PS), die met het koningspaar op bezoek was in Parijs, stuurde zijn kat. Dik tegen de zin van Groen en N-VA. "We hebben een parttimepremier", fulmineerde Stefaan Van Hecke (Groen), die stelde dat de eerste minister 50 procent van de tijd afwezig is. "We kunnen wachten, met de Thalys ben je hier terug in een anderhalf uur." "En de ecologische voetafdruk blijft beperkt", pikte N-VA-fractieleider Jan Jambon in. Een stemming om de premier te laten afkomen, draaide op niets uit. Het was Labille die met weinig vuur de vragen pareerde. Hij ontweek de belangrijkste vraag, die zowel N-VA, Open Vld, Groen, Vlaams Belang en LDD hem stelden: hebt u ons voorgelogen over de verloning van Leroy? Waarop Labille schermde met de wet van 1991, die bepaalt dat een contract wordt onderhandeld tussen de CEO en de raad van bestuur. "De voogdijminister tekent dat contract niet."

Misverstand

Over de groepsverzekering, waarvan Leroy naar verluidt jaarlijks 100.000 euro krijgt gestort, stelde hij dat die conform was met wat de andere directieleden krijgen en dat het bestaande contract van Leroy gewoon was voortgezet. "Als het parlement wat meer politieke moed had gehad", sloot hij af onder boegeroep. "Dan hadden jullie al lang de wet goedgekeurd die de loonverhouding tussen de minst verdienende binnen een bedrijf en de CEO beperkt tot 1 op 20." "Labille, u heeft iets uit te leggen", stelde Peter Dedecker (N-VA). Daarmee verwees hij naar de uitspraak van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten, net na het vertrek van Johnny Thijs bij Bpost. Toen kwam de minister er vanaf door te stellen dat er een misverstand was. Door te vragen om het contract in te zien, wil Open Vld nu alle mogelijke misverstanden uitsluiten: een CEO van een overheidsbedrijf loonrestricties opleggen, doe je niet zo eenvoudig.

Bron: De Morgen, 07 februari 2014, Roel Wauters