Voorgeschoten onderhoudsgeld wordt nauwelijks teruggevorderd


Alleenstaande ouders zijn een kwetsbare groep om in de armoede terecht te komen. Als de ex-partner dan ook nog de vastgelegde alimentatie niet betaalt, wordt dat risico nog groter. Daarom kunnen alleenstaande ouders die gedurende minstens twee maanden geen alimentatie krijgen, sinds 2003 een voorschot op het onderhoudsgeld vragen aan de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Voorwaarde is wel dat de alleenstaande ouder maximum 1.386 euro verdient, plus 65 euro per kind.

Omdat heel wat beroepsactieve alleenstaande ouders hierdoor uit de boot vallen, wordt het plafond verhoogd naar 1.800 euro. Over twee weken keurt de Senaat het wetsvoorstel goed. Daarna moet het ook nog naar de Kamer, maar daar zal Open VLD er nog aan proberen te sleutelen. 'Er is niet berekend wat de financiële gevolgen voor de overheid zullen zijn. Ik vrees voor de budgettaire consequenties en we zullen dat bedrag van 1.800 euro ter discussie stellen', zegt kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). 'Vooral omdat uit cijfers van minister van Financiën Koen Geens blijkt dat slechts een kwart van het onderhoudsgeld wordt teruggevorderd. Sinds de oprichting van het alimentatiefonds in 2003 tot 2012 werd al 252 miljoen euro aan voorschotten betaald, en slechts 60,9 miljoen euro daarvan werd teruggevorderd. Ook het aantal gezinnen dat een beroep doet op de DAVO en het bedrag dat daarvoor jaarlijks betaald wordt, stijgt. Vorig jaar werd 22,6 miljoen euro uitbetaald voor 14.802 kinderen. Vier jaar geleden ging het om 18,8 miljoen voor 12.671 kinderen.'

'Opmerkelijk is dat Geens het blijkbaar geen probleem vindt dat zo weinig geld bij de onderhoudsplichtigen wordt gerecupereerd', zegt Lahaye-Battheu. 'In zijn schriftelijk antwoord op mijn vraag zegt hij immers dat de financiering van de voorschotten vooralsnog niet onder druk staat en dat daarom niet gesleuteld moet worden aan de mogelijkheden om de voorschotten terug te vorderen.'

De mogelijkheden van de DAVO zijn nu beperkt. Loonbeslag is een optie, maar de onderhoudsplichtige moet wel minimum het bedrag gelijk aan een leefloon overhouden. In een nieuw wetsvoorstel stelt Lahaye-Battheu voor om die beperking af te schaffen. 'Als de partner die geen onderhoudsgeld krijgt en zelf via zijn advocaat of gerechtsdeurwaarder optreedt, wordt alle achterstallige onderhoudsgeld ingevorderd, ook al betekent dit dat de ex-partner dan een maand geen of nauwelijks loon ontvangt. De DAVO moet hetzelfde recht hebben, zodat het teruggevorderde bedrag fors omhoog gaat. Pas dan kunnen we spreken over een verhoging van de inkomensgrens om beroep te doen op het alimentatiefonds.'

Bron: De Standaard, 28 februari 2014.