Verplichte inschrijving van bromfietsen vanaf 1 april


“In april vorig jaar lanceerde staatssecretaris Wathelet zijn actieplan om de naleving van de verzekeringsplicht voor motorvoertuigen te verhogen. Volgens ruwe schattingen rijden er 80.000 à 100.000 niet-verzekerde voertuigen (1 à 1,5%) rond. De invoering van een visuele herkenning is niet haalbaar gebleken. Een fundamenteel bezwaar is dat zo’n vignet niet meer toont dan een momentopname, met name dat men voor het voertuig op een welbepaald moment een verzekeringscontract heeft gesloten. In feite kan echter zowel de verzekerings-onderneming als de klant het contract opzeggen nadat het vignet wordt overgemaakt aan de klant. De klant kan tevens het contract doen schorsen. Ondertussen kan het voertuig wel met het vignet blijven rondrijden. Bij diefstal van het vignet of bij vandalisme zou de eigenaar van het voertuig ten onrechte worden verdacht van niet-verzekering. Het vignet is niet in staat om een sluitend bewijs van al dan niet verzekering te leveren”, leert Sabien uit het antwoord. “In het verleden uitte Assuralia al haar bezwaren, onder andere omwille van de hoge kostprijs van een dergelijk vignet.”

 

Staatssecretaris Wathelet verwijst in zijn antwoord naar enkele maatregelen die wel al in uitvoering zijn. “Bij een bezoek aan de technische keuring wordt sinds november 2013 nagekeken of het voertuig geldig verzekerd is. Met het oog op de kwaliteit van de gegevens inzake de verzekering en de technische details van de voertuigen is sinds september 2013 de Kruispuntbank van de Voertuigen operationeel. Dat doet de uitwisseling van gegevens en de opsporing van niet-verzekerde voertuigen efficiënter verlopen. Nog op het vlak van de gegevens is de overdracht vanuit de FOD Mobiliteit en Vervoer naar het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat wordt aangesproken bij ongevallen met onverzekerde voertuigen, gerealiseerd en is er een geautomatiseerde procedure om alle politiediensten te informeren over de vermoedelijk niet-verzekerde bestuurders. Tevens heeft het College van procureurs-generaal de omzendbrief verzonden met inlichtingen voor de politiediensten over de procedure bij niet-verzekerde voertuigen”, aldus Wathelet.

 

Sabien benadrukt het belang van de strijd tegen niet-verzekerde voertuigen. “Uit de jaarverslagen van de politierechtbanken blijkt dat politierechters de afgelopen jaren jaarlijks tussen de 11.000 en 14.000 chauffeurs hebben veroordeeld wegens vluchtmisdrijf. Maar er zijn nog veel meer gevallen. Volgens het BIVV er in nog een ‘dark number’ van vluchtmisdrijven die niet worden aangegeven, zeker wanneer er alleen stoffelijke schade is. Naast alcohol blijkt het ontbreken van een verzekering een vaak terugkerende factor bij vluchtmisdrijf”, geeft het liberale kamerlid als voorbeeld.