Sint-Michielscomplex wordt toch geveild


Poperinge 'Zij hebben afgehaakt', zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Daarmee legt hij de schuld bij de ontwikkelaar NV Monument Vandekerckhove. Die moest instaan voor de herbestemming en de renovatie van het Sint-Michielscomplex.

Volgens Dejaegher is het project gestrand op de budgettaire problemen voor de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. 'Het project is nochtans uitvoerbaar, betaalbaar en subsidieerbaar. Maar de projectontwikkelaar zou voor De Mandel moeten besparen op de bouwkost en ziet dat studiewerk niet meer zitten. Hij stelt dus voor om het dossier te schorsen.'

Openbare verkoop

Het dossier moet nu eerst aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat zal vermoedelijk in mei gebeuren. 'We kunnen een openbare verkoop organiseren in een cafézaaltje, maar het kan ook via biedingen met gesloten omslagen of zelfs via biedingen op het internet. Dat gaan we nu eerst bekijken met de notaris. De geschatte prijs van het Sint-Michielscomplex is 490.000 euro. Als er geen interesse is bij deze geschatte prijs te betalen, zullen we daarover onderhandelen', zegt de burgemeester.

Oppositieleidster Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) zucht diep als ze denkt aan de verloren tijd en moeite die in het hele dossier werd gepompt. 'Dit had véél sneller achter de rug kunnen zijn als de meerderheid in 2011 was mee gestapt in ons voorstel om het complex tussen de Werf en Sint-Annastraat openbaar te verkopen. We hadden genoeg gezien met het project rond rusthuis De Eeuwige Lente in Watou, dat uiteindelijk ook openbaar verkocht werd in plaats van een herbestemming te krijgen.'

Groot gevaar

Het Sint-Michielscomplex herbergde vroeger onder andere de bib en de Academie, maar werd in 2009 in allerijl gesloten nadat een stabiliteitsonderzoek wees op groot gevaar. Poperinge pompte een jaar later 95 000 euro in werken en besliste in 2011 om een wedstrijd uit te schrijven voor de herbestemming en renovatie van het complex. 'We werden twintig deelnemers beloofd, maar uiteindelijk schreef maar één bureau zich in: NV Monument Vandekerckhove', zegt Lahaye-Battheu. 'En zij hebben nu ook de handdoek in de ring gegooid. Het gebouw wordt nu toch openbaar verkocht.'

'Jammer voor het opvolgen door ambtenaren van het dossier. Om nog maar te zwijgen dat een particulier in Poperinge al drie jaar leegstandtaks had betaald, als ze in de situatie van de stad zaten', zegt Lahaye-Battheu. 'Was men ons gevolgd, dan was het gebouw wellicht al lang verkocht en zat er nu een mooie cent in de stadskas.'

Bron: Het Nieuwsblad, 08 april 2014, Tommy Huyghebaert en Piet Lesage

 

Sint-Michielscomplex toch te koop

Het Sint-Michielscomplex wordt toch openbaar verkocht. Het stadsbestuur had nochtans via een wedstrijd een projectontwikkelaar gevonden om het gebouw een nieuwe bestemming te geven, maar door extra kosten wordt dat project voorlopig geblokkeerd.

Het Sint-Michielscomplex staat ondertussen al enkele jaren leeg. In 2012 besliste het stadsbestuur op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar die het beschermde gebouw een nieuwe bestemming wou geven. "We schreven hiervoor een wedstrijd uit en vonden zo een projectontwikkelaar die 23 flats, waarvan 19 voor de sociale huurmarkt, in het pand wou realiseren", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Een haalbaar en subsidieerbaar project, waar ook onze vaste partner in sociale verhuur De Mandel voor gewonnen was. Maar de situatie veranderde en De Mandel verkeert ondertussen in financieel moeilijker vaarwater. Zij vragen dan ook om nog verder te besparen op de realisatie van het pand. De projectontwikkelaar heeft echter geen middelen vrij om het extra studiewerk dat hiermee gepaard gaat te financieren. Daarnaast moet de stad het pand verkopen tegen de vastgelegde schattingsprijs van 490.000 euro, dus ook daar is er geen financiële ruimte." De stad kan enkel van die prijs afwijken als die niet conform de marktprijzen is. Dat kan enkel bewezen worden met een openbare verkoop en die komt er nu ook. "Wij zijn tevreden dat er eindelijk schot in de zaak komt, maar het is wel jammer dat er zo veel tijd en geld verloren is gegaan", zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die al in 2011 aanstuurde op een openbare verkoop. "Met de poging tot de herbestemming van het voormalig rusthuis De Nieuwe Lente in Watou hadden we al een gelijkaardig scenario gezien. Toen er geen interesse was, moest ook dit pand uiteindelijk openbaar verkocht worden. Bovendien is het geen kerntaak van de lokale overheid om een nieuwe bestemming te vinden. Wij hopen nu natuurlijk op een grote interesse en een snelle invulling van het pand. Het blijft ook jammer dat het gebouw zolang heeft leeggestaan. De stad, die zelf een leegstandtaks oplegt aan haar burgers, zou het goede voorbeeld moeten geven."

Onderhandelingen

Of het complex vlot verkocht zal raken en welke prijs daar tegenover zal staan, is nog niet duidelijk. "We moeten nog bekijken welke verkoopmethode we zullen gebruiken. Als er geen interesse is of als de biedingen te laag zijn, kunnen we ook nog steeds afzien van de verkoop. In dat geval kan er na de openbare verkoop eventueel nog onderhandeld worden met de projectontwikkelaar over een nieuwe verkoopprijs. Sowieso zal er binnenkort meer duidelijkheid zijn over de toekomst van het complex", besluit burgemeester Dejaegher. In mei of juni zal de gemeenteraad stemmen over de openbare verkoop van het pand.

Bron: Het Laatste Nieuws, 09 april 2014, Lisa Bacelle