Verkeersboetes: 1 euro op 3 gaat naar veiligheid


Vandaag houdt de politie haar grote flitsmarathon. Wie tegen de lamp loopt, zal zich niet kunnen troosten met de gedachte dat hij of zij onrechtstreeks toch bijdraagt aan een betere verkeersveiligheid. Twee derde van de opbrengsten uit de boetes verdwijnt immers gewoon in de staatskas. Slechts een derde vloeit naar het federale Verkeersveiligheidsfonds, dat projecten steunt om de verkeersveiligheid te verhogen.

Draagvlak

In 2012 werd er voor 370 miljoen euro aan verkeersboetes geïnd. In 2013 vloeide 38 procent daarvan, 140 miljoen euro, naar het Verkeersveiligheidsfonds. Als we rekening houden met het geld dat op het einde van het jaar in het fonds achterbleef, is dat maar 31 procent. Dat blijkt uit cijfers die Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) opvroeg bij staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH). Volgens de Open Vld'ster zou elke boete integraal naar het fonds moeten vloeien, al beseft ze dat dat in budgettair moeilijke tijden niet evident is. "De link tussen een verkeersboete en het beoogde doel is veel te klein. Wie een boete krijgt, moet weten waarvoor die wordt gebruikt", zegt Lahaye-Battheu. "Als de politie daar duidelijker over communiceert, dan zou het draagvlak voor acties zoals de flitsmarathon overigens veel groter zijn." Ook automobielorganisatie Touring eist dat de opbrengsten uit verkeersboetes integraal naar de veiligheid gaan. Touring laat doorgaans geen kans onbenut om te zeggen dat de automobilist een melkkoe is van de overheid. "Maar als je kunt zeggen waarvoor een boete dient, zou dat veel oplossen", zegt woordvoerder Danny Smagghe. "Een snelheidscontrole mag niet alleen dienen om de staatskas te spijzen. Ze moet vooral de verkeersveiligheid verhogen. Door de opbrengst van verkeersboetes integraal te investeren in veiligheid, dwing je meer respect af bij de automobilist."

Onder invloed

Staatssecretaris Wathelet begrijpt de kritiek. "Ook ik vind dat een boete moet bijdragen tot meer veiligheid. Het is niet de bedoeling dat het geld zomaar naar de staatskas vloeit." Toen hij de boetes voor rijden onder invloed verhoogde van 150 tot 170 euro beloofde Wathelet dat die 20 euro integraal naar de aankoop van alcoholtesters zou gaan. Op de vraag van Lahaye-Battheu, om het bedrag dat terugvloeit naar het fonds op te krikken, weigert hij echter in te gaan.

Bron: De Morgen, 17 april 2014.

 

'Geld van verkeersboetes moet naar veiliger verkeer'

'Dat slechts één euro op de drie van de geïnde verkeersboetes naar het Verkeersveiligheidsfonds vloeit, is ruim te weinig', zo stelt mobiliteitsexpert Johan Demol (UGent). 'Een nieuwe verdeling is nodig.'

 

Wie in België een verkeersboete krijgt en die betaalt, ziet zijn geld maar voor een klein deel doorvloeien naar het in 2002 opgerichte Fonds voor de Verkeersveiligheid. En dat is te beperkt, zo meent verkeersexpert Johan Demol (UGent). Want terwijl de overige twee derden van de geldboetes naar de staatskas stroomt, vragen verschillende lokale politiezones al jaren voor meer geld voor verkeersveiligheid. Waarom is het bedrag te laag? Johan Demol: "De verdeling van het geld uit verkeersboetes is al jaren een pijnpunt. Zowel in de regio's en de steden en gemeenten is er altijd discussie geweest over de verdeelsleutel. Die moet anders. Nu krijgen lokale politiezones te weinig om te investeren in verkeersveiligheid. Het idee van een fonds is in principe goed. Maar de praktijk loopt spaak. Nochtans zijn er middelen genoeg om in verkeersveiligheid te investeren. Maar blijkbaar is de technische kennis niet aanwezig op bestuurlijk niveau om de nodige maatregelen te treffen." Waar loopt het mis? "Als het geld uit het fonds effectief correct gebruikt zou worden, zou het nog meevallen. Maar nu is er te weinig controle op de manier waarop de middelen worden besteed. Zo zijn er verhalen van politiezones die met geld uit het fonds een Audi A6 aankopen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De besteding van de middelen moet correct gebeuren. "Al zijn er natuurlijk ook veel goede politiezones. Zoals Antwerpen, waar men met beperkte middelen een van de beste verkeersveiligheidscellen heeft uitgebouwd." Hoe kan het beter? "Door de middelen toe te wijzen aan de politiezone die de overtreding heeft geregistreerd. Al mag het ook niet de bedoeling worden om boetes uit te schrijven enkel om meer middelen te krijgen. Niet overtredingen zijn primair, maar de veiligheid. Dat is een slappe koord om op te balanceren. Daarom is een juiste verdeelsleutel nodig, en strikte afspraken over waar de middelen aan besteed mogen worden." Is verandering in zicht? "De discussie leeft al jaren. En ze zal na de verkiezingen waarschijnlijk wel weer bovendrijven. Maar nu gaat het zelden over het Verkeersveiligheidsfonds wanneer het over regionalisering gaat (Het Verkeersveiligheidsfonds vervelt met de staatshervorming van een federale tot een regionale bevoegdheid, PGZ)." Moeten er meer alternatieve straffen komen voor verkeersboetes? "Het arsenaal van de politierechters moet zeker uitgebreid worden. Daar is veel vraag naar uit het veld. Vandaag wordt gewerkt met cursussen en werkstraffen in centra voor verkeersongevallen. Dat kan uitgebreider. Ik denk dan aan een permanent alcoholslot voor iemand die herhaaldelijk erg dronken achter het stuur kruipt."

Bron: De Morgen, 17 april 2014.

 

Maar 1 euro op 3 gaat naar veiligere wegen 

Eén euro op de drie van de opbrengst uit verkeersboetes gaat naar verkeersveiligheid, de rest verdwijnt in de staatskas. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH).

 

Wie tijdens de flitsmarathon tegen de lamp loopt, zal zich niet kunnen troosten met de gedachte dat hij of zij rechtstreeks toch nog bijdraagt aan een betere verkeersveiligheid. Twee derde van de opbrengst uit de boetes verdwijnt namelijk gewoon in de staatskas. Slechts één derde vloeit naar het federale Verkeersveiligheidsfonds, dat projecten steunt om de verkeersveiligheid te verhogen.

 

 

370 miljoen euro

 

 

In 2012 werd er voor 370 miljoen euro aan verkeersboetes geïnd. In 2013 vloeide 38% van die opbrengst, 139 miljoen euro, naar het Verkeersveiligheidsfonds. Als we rekening houden met het geld dat op het einde van het jaar in het Fonds achterbleef, is dat maar 31 procent. Dat blijkt uit cijfers die Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) opvroeg bij staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH). Volgens de Open Vld'ster zou elke boete integraal naar het Fonds moeten vloeien, al beseft ze dat dat in budgettair moeilijke tijden niet evident is. "De link tussen een verkeersboete en het beoogde doel is veel te klein. Wie een boete krijgt, moet weten waarvoor dat geld wordt gebruikt", zegt Lahaye-Battheu. "Als de politie daar duidelijker over communiceert, dan zou het draagvlak voor acties zoals de flitsmarathon veel groter zijn."

 

 

Auto = melkkoe

 

 

Ook automobielorganisatie Touring eist dat de opbrengst uit verkeersboetes integraal naar veiligheid gaat. Touring laat nochtans geen kans onbenut om te zeggen dat de automobilist een melkkoe is van de overheid. "Maar als je kunt zeggen waarvoor een boete dient, zou dat al veel oplossen", zegt woordvoerder Danny Smagghe. "Een snelheidscontrole mag niet alleen dienen om de staatskas te spijzen. Ze moet vooral de veiligheid te verhogen. Door de opbrengst van boetes integraal te investeren, dwing je meer respect af." Staatssecretaris Wathelet begrijpt de kritiek. "Ook ik vind dat een boete moet bijdragen tot meer veiligheid. Het is niet de bedoeling dat het geld zomaar naar de staatskas vloeit." Toen hij de boetes voor rijden onder invloed verhoogde van 150 tot 170 euro, beloofde Wathelet dat die 20 euro integraal naar aankoop van alcoholtesters zou gaan. Op de vraag om het bedrag dat terugvloeit naar het fonds op te krikken, weigert hij echter in te gaan.

Het Laatste Nieuws, 17 april 2014.