Geen boete, maar cursus na verkeersovertreding


 

Voor zware verkeersovertreders bestaan er al sensibiliseringscursussen. Die worden vooral door politierechters opgelegd, en doorgaans aan automobilisten die al ettelijke keren over de schreef gingen inzake overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of verkeersagressie.

In de meeste gevallen krijgen de overtreders hun rijbewijs pas terug als ze met succes zo'n cursus hebben gevolgd.

De cursussen worden in de meeste gevallen door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) aangeboden.

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) heeft nu in de wet ingeschreven dat dit systeem van alternatieve straffen gevoelig wordt uitgebreid, ook voor overtredingen die worden bestraft met een 'onmiddellijke inning'.

Dat is een boetevoorstel dat de politie rechtstreeks naar de overtreder stuurt: een snelheidsboete van 240 euro bijvoorbeeld omdat je te snel door de bebouwde kom reed.

Onmiddellijke inning

'In enkele specifieke gevallen - minder zware verkeersovertredingen - kan de politie inderdaad een opleiding voorstellen in plaats van de onmiddellijke inning', bevestigt het kabinet van Melchior Wathelet.

Er komt nog overleg met Justitie over welke specifieke overtredingen voor dit systeem in aanmerking komen.

De keuze van de overtreder zal echter niet altijd vrij zijn. Soms zal en moet wel een onmiddellijke inning betaald worden.

Armoede

De reden om voor meer 'educatieve maatregelen' te kiezen, is dubbel. Verkeersspecialisten zijn ervan overtuigd dat een gedegen sensibiliseringscursus vaker vruchten afwerpt dan het louter betalen van een boete.

Open VLD-kamerlid Sabien ­Lahaye-Battheu, die Wathelet daarover al enkele keren ondervroeg, beklemtoont bovendien dat voor sommige verkeersovertreders de opgelegde boetes 'zware financiële moeilijkheden veroorzaken'.

'De hoogte van de verkeersboetes stijgt in ons land twee keer zo snel als de levensduurte', zegt Lahaye-Battheu. 'Dat maakt dat hoge boetes mensen soms in ernstige financiële problemen doet belanden. Of de boetes worden niet betaald, wat ook niet de bedoeling is.'

'Vandaar dat het een goede zaak is dat het pallet aan alternatieve straffen, ook voor kleinere verkeersmisdrijven, terrein wint', zegt het kamerlid.

Ook het BIVV bevestigt dat er voor de onmiddellijke inningen de mogelijkheid komt een opleiding te volgen in plaats van een boete te betalen.

'We wachten op de concrete uitvoeringsbesluiten om in actie te schieten', zegt Karin Genoe van het BIVV.

Bron: De Standaard, 09 mei 2014, Werner Rommens