Gevraagd: databanken met rijbewijzen én verkeersovertredingen


“De databank met rijbewijzen, die in 2011 bij wet werd opgericht (uitvoering van een Europese richtlijn uit 2006!) en die de politie moet kunnen raadplegen om na te gaan of een bestuurder zijn rijbewijs heeft of niet, is nog steeds niet operationeel. Veel chauffeurs met bijvoorbeeld een rijverbod blijven bijgevolg gewoon rondrijden. Dat probleem stelt zich helaas ook voor de centrale databank met verkeersovertredingen”, zegt Sabien, die hierover eind vorig jaar staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet aan de tand voelde in de Kamercommissie Infrastructuur.

 

Bijvoorbeeld in 2012 veroordeelden politierechters 9.159 bestuurders, omdat ze zonder rijbewijs hadden gereden, met een stijging van 5% in vergelijking met een jaar eerder een triest record. Daarnaast waren er 1.642 overtreders met een ongeldig exemplaar.

"Dat er systematisch meer bestuurders voor de politierechter moeten verschijnen, hangt nauw samen met het controlebeleid van de politie. Tijdens de eindejaarscampagne hanteert de politie het principe "stoppen is blazen". Sinds een aantal jaren is het ook de regel dat bij elke controle naar het rijbewijs wordt gevraagd. De pakkans is daardoor aanzienlijk gestegen", zei Wathelet toen.

Maar experts betwijfelen dat dat gebeurt. Ze menen dat het toenemende aantal inbreuken niets te maken heeft met een toename van de controles. Er zouden gewoon meer bestuurders zijn die het risico nemen om zonder rijbewijs te rijden. Het probleem zou zich vooral bij jongeren stellen.

“Eind 2012 had staatssecretaris Wathelet al aangekondigd dat de centrale databank met verkeersovertredingen tegen 1 januari 2013 een feit zou zijn. In dat verkeersstrafregister zullen minnelijke schikkingen, onmiddellijke inningen en boetes worden opgenomen. Het linken van beide databanken kan de politierechter cruciale informatie opleveren", zegt Sabien.

"Want naast hogere verkeersboetes en strengere verkeersregels zijn immers een hogere pakkans en strafkans even belangrijk, of nog belangrijker. Daarom moeten ook de politierechters voldoende armslag hebben. Zij krijgen uiteindelijk het strafdossier in handen, met de dagvaarding en een uittreksel uit het strafregister, waaruit al dan niet recidive moet blijken. Omdat ook het opsporen en bestraffen van recidive een prioritair aandachtspunt moet zijn, is het cruciaal dat de databanken zo vlug mogelijk operationeel zijn. Een prioriteit voor de volgende regering!"