Vertraging voor verkoop Sint-Michielscomplex


"Kort na de goedkeuring is een brief vertrokken naar de notaris", zegt burgemeester Christof Dejaegher. "Maar door omstandigheden kon de notaris pas in juni samenkomen voor een eerste overlegvergadering. Het zou niet slim geweest zijn om het pand in juli of augustus, als veel bouwbedrijven in bouwverlof zijn, te verkopen. We verwachten een dezer dagen het voorstel van de notaris voor de beste methode om deze verkoop te regelen binnen te krijgen, en dan de volgende stappen te kunnen ondernemen. Hopelijk kan het pand in het najaar definitief verkocht worden. Er is vertraging, maar die is er niet door de werking van onze diensten."

Bron: Het Laatste Nieuws, 29 augustus 2014.

 

Stad maakt werk van verkoop Sint-Michielscomplex

De verkoop van het Sint-Michielscomplex sleept al enige tijd aan. Op de gemeenteraad vroeg Open VLD-oppositieraadslid Sabien Lahaye-Battheu hoe het nu zit, omdat het dossier al in het voorjaar op de gemeenteraad had moeten komen. Volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) zal dat in het najaar gebeuren. In 2012 besliste het stadsbestuur om op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar om het beschermde gebouw een nieuwe bestemming te geven. Volgens de burgemeester wordt de procedure van de openbare verkoop binnenkort vastgelegd.

Bron: Het Nieuwsblad, 27 augustus 2014.