Wel inspraak geen bewonersplatforms in centrum


In de dorpen en gehuchten van Groot-Poperinge zijn al een aantal jaren negen bewonersplatforms actief. 'In die platforms wisselen bewoners informatie uit en worden voorstellen gedaan naar beleid en leefbaarheid toe. Daarmee zijn inspraak en participatie in de dorpen beter uitgewerkt dan in het centrum', zegt Sabien. Volgens schepen Desmyter zijn dergelijke platforms wel goed in dorpen en kleinere kernen, waar een dorpsgevoel heerst, maar is die methode niet wenselijk in een stedelijke context. 'Dat betekent niet dat we de inwoners van het centrum geen inspraak willen geven. Alleen zijn we nog op zoek naar de juiste manier waarop dat kan gebeuren', zegt de schepen.

Bron: Het Nieuwsblad, 29 oktober 2014.