Onbegrip over geweigerde vragen


"In de huishoudelijke reglementen staat enkel dat een vraag voor elf uur bezorgd moet worden bij de voorzitter en dat deze beknopt moet zijn. Onze vraag en die van Groen beantwoorden hier allebei aan, en toch zijn de vragen geweigerd. Ze zouden volgens u te veel debat uitlokken", zegt het raadslid, dat hier ook de steun kreeg van Groen-raadslid De Maesschalk. "Maar dit lijkt ons een erg arbitraire beslissing waar ik een heel slecht gevoel bij heb. Zo kunt u moeilijke punten altijd uit de weg gaan." Voorzitter William De Saegher verdedigde zijn keuze. "Zowel de vraag door u gesteld als de vraag van Groen zijn vragen waarvoor u de betrokken schepen en dienst toch enige tijd moet gunnen om een antwoord voor te bereiden. Ik blijf dan ook bij mijn standpunt", zegt De Saegher. "Bovendien is het niet de bedoeling om bij elke vraag een debat los te weken, maar wel een antwoord te krijgen op een concrete vraag. Dat was in dit geval niet zo."

Lange antwoorden

De vragen werden uiteindelijk niet gesteld, maar zorgden ook op het einde van de raad nog voor enkele opmerkingen. "Als onze vragen beknopt moeten zijn, waarom zijn de antwoorden van de schepenen dan altijd zo lang", zegt raadslid Lefebvre. Waarop voorzitter De Saegher de schepen opriep hun antwoorden korter te maken.

Bron: Het Laatste Nieuws, 29 oktober 2014.