West-Vlaamse politie eist beloofde 10 miljoenDie tien miljoen euro moeten de zones krijgen uit de beloofde dotaties uit het verkeersveiligheidsfonds van de afgelopen jaren. 'In dat verkeersveiligheidsfonds komen de opbrengsten van de verkeersboetes terecht', legt Lahaye-Battheu uit. 'Het grootste deel daarvan vloeit naar de politiezones. De zones krijgen wel het vast geïndexeerd bedrag, maar de tweede schijf op basis van criteria zoals de omvang van de politiezone, de daling van het aantal slachtoffers en het aantal kilometers aan wegen, laat al een aantal jaar op zich wachten.'

In Oostende wachten ze nog op 939.604 euro. De politiezone aan de kust spant daarmee de kroon van alle West-Vlaamse zones. '89 procent van ons budget gaat naar personeel', zegt Rudy Fort van de lokale politie Oostende. 'Ja, we nemen maatregelen, door bijvoorbeeld de oefening te maken of een collega die met pensioen gaat, al dan niet dringend moet vervangen worden. Gelukkig hebben wij door de steun van de burgemeester en de stad Oostende alle middelen om onze taak te vervullen. Maar zoals in elk huishouden is het gemakkelijker werken als de portemonnee wat gevulder zou zijn. In die zin wachten we inderdaad op het achterstallige geld.' Oostende zal samen met de Vereniging voor Steden en Gemeenten strijden voor dat geld.

Heel wat zones hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken intussen al in gebreke gesteld en vragen de rechter om de hogere overheid te dwingen om de tegoeden uit te betalen.

Voor de zone ARRO Ieper gaat het om een tekort van 863.860 euro. 'Zolang we het geld uiteindelijk krijgen, is er nog geen probleem', zegt Jan Durnez (CD&V), burgemeester van Ieper en voorzitter van het politiecollege. 'Het probleem stelt zich pas echt als die belofte niet wordt nagekomen. Het fonds maakt weliswaar nog geen tien procent uit van de inkomsten van de politiezone, maar dat wil niet zeggen dat we de dotatie niet nodig hebben.'

De politiezone Westkust wacht dan weer op 547.665 euro. 'Het politiecollege heeft de minister geschreven. De regering moet tegemoet komen aan haar beloftes', benadrukt korpschef Nicholas Paelinck. We hadden graag investeringen gedaan, zoals in een nieuw commissariaat. Het probleem zal pas heel voelbaar worden als de bouw daarvan start en we nog geen geld gezien hebben.'

De politiezone Polder heeft nog recht op 535.905 euro, Spoorkin op 188.658 euro, Kouter op 461.807 euro, Middelkerke op 418.005 euro en Bredene/De Haan op 340.597 euro.

Bron: Het Nieuwsblad, 30 oktober 2014, Tommy Huyghebaert

 

Federale regering is politiezones nog 82 miljoen euro schuldig

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is alle politiezones in ons land nog 82 miljoen euro schuldig. "Het gaat om beloofde dotaties uit het verkeersveiligheidsfonds", zegt parlementslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die minister Jan Jambon (N-VA) hierover aan de tand voelt. De opbrengsten van verkeersboetes in ons land komen allemaal in het verkeersveiligheidsfonds. "Het is de bedoeling dat dit geld terugvloeit naar de politiezones. Iedereen krijgt een vast bedrag, maar daarnaast is er een bijkomende schijf. Die wordt per politiezone bepaald door een aantal criteria, en net daar wringt het schoentje", zegt Lahaye-Battheu. "Sinds de hervorming van het verkeersveiligheidsfonds in 2008 is het nog steeds wachten op het Koninklijk Besluit, dat die criteria moet vastleggen."

Bron: Het Laatste Nieuws, 30 oktober 2014, Lisa Bacelle

 

West-Vlaamse politie heeft nog 10 miljoen euro tegoed

De overheid staat nog voor meer dan 10 miljoen euro in het krijt bij de West-Vlaamse politiezones. Ook de zones Riho, Midow en Regio Tielt wachten nog altijd op centen.

De West-Vlaamse politiezones moeten alles samen nog meer dan 10 miljoen euro krijgen van Binnenlandse Zaken.

'Het gaat om beloofde dotaties uit het verkeersveiligheidsfonds', zegt volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). 'In dat fonds komen de opbrengsten van de verkeersboetes en het grootste deel vloeit terug naar de politiezones op basis van de omvang van de zone, de daling van het aantal verkeersslachtoffers en de lengte van het wegennet. Maar het is nog altijd wachten op een KB dat dat regelt, zodat de West-Vlaamse politie nog 10 miljoen euro tegoed heeft.'

Voor de politiezone Riho gaat het om bijna 650.000 euro. De zone Regio Tielt wacht nog op circa 540.000 euro en Midow op 184.000 euro.

Riho en Tielt stelden Binnenlandse Zaken intussen al in gebreke.

'We kunnen dat geld immers goed gebruiken om te investeren in bijkomende of nieuwe informatica en voertuigen', zegt korpschef Curd Neyrinck van Riho.

Korpschef Claude Vandepitte van Regio Tielt kan het geld onder meer investeren in bijkomende acties in verkeersveiligheid.

Bron: Het Nieuwsblad, 30 oktober 2014, (mty)